account_circle Min side
HjemOrganiseringKommunedirektør Bodil Sivertsen

Kommunedirektør

Kort fortalt:

  • Kommunedirektøren er øverste leder for den kommunale administrasjonen innenfor de rammene kommunestyret fastsetter.

Rådmann Bodil Sivertsen

Kontaktinfo

Bodil Sivertsen

Mobil: 917 77 403
E-post: kommunedirektor@sandnes.kommune.no

Kommunedirektørens ansvar

  • Være øverste leder for den samlede kommunale administrasjon innenfor de rammene kommunestyret fastsetter.
  • Bidra til at administrasjonen og de tjenesteytende enhetene fungerer effektivt i forhold til overordnede mål og retningslinjer.
  • Har møte- og talerett i alle kommunale, folkevalgte organer, herunder kommunale foretak, unntatt kontrollutvalget.
  • Representerer kommunen i interkommunale relasjoner.

Delegasjonsreglement for kommunedirektøren

Her kan du lese delegasjonsreglement for kommunedirektøren

Videredelegeringsreglement for kommunedirektøren i Sandnes

Her kan du lese videredelegeringsreglement for kommunedirektøren i Sandnes

Kommunedirektørens ledergruppe

Her finner du informasjon om direktørene

Sist oppdatert: 25.01.2023