account_circle Min side
HjemSamfunnssikkerhet og beredskap i Sandnes kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap i Sandnes kommune

Kort fortalt:

  • Sandnes kommune skal være et trygt og robust lokalsamfunn.
  • Kommunen har et ansvar for å ivareta sikkerhet og trygghet.
  • Vi skal ha god evne til å håndtere kriser, og skal bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner i beredskapssituasjoner.

Sandnes kommune har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor vårt geografiske område. Kommunen skal ha god krisehåndteringsevne og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner i beredskapssituasjoner.

Sandnes kommune er en vidstrakt kommune med både fjell og fjorder. Kommunens geografi stiller krav til samfunnssikkerhet og beredskap.

Se oversikt over tilfluktsrom i kommunen

Risiko- og sårbarhetsanalyse

En helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse skal gjennomføres. Vi skal ha beredskapsplaner som skal øves på, både internt i kommunen og sammen med andre etater og organisasjoner.

Beredskapsplan

Her finner du den administrative delen av beredskapsplanen.

Den operative delen er ikke offentlig tilgjengelig.

Hva jobber vi med innen beredskap?

Beredskapsavdelingen i kommunen har følgende prioriterte oppgaver:

  • Sikre kobling mellom kommunens overordnede helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse og kommunens plan- og utredningsarbeid.
  • Øve på kommunens nye beredskapsplanverk sammen med interne og eksterne samvirkeaktører
  • Være pådriver for økt samvirke internt, samt på tvers av kommuner, organisasjoner og etater eksternt
  • Kartlegge vår digitale sårbarhet og trusler. Utarbeide tiltaksplan.
  • Iverksette tiltak for å redusere sannsynligheten for – samt konsekvensene av – eventuelle uønskede ondsinnede handlinger, herunder fysisk og digital sikkerhet
  • Bidra til å gjøre innbyggerne motstandsdyktige mot uønskede hendelser
Hvor kan jeg finne mer informasjon om egenberedskap?

Det er viktig at du planlegger for å kunne klare deg selv i noen døgn i tilfelle det oppstår en krise. Les mer.

Kontaktinformasjon

Thomas Hebo,
beredskapssjef i Sandnes kommune
Send e-post

Sist oppdatert: 09.03.2023