account_circle Min side
HjemSkal fotografere Sandnes fra lufta

Skal fotografere Sandnes fra lufta

Denne våren skal Kartverket ta flybilder av Sandnes. I den forbindelse vil landmålere gjøre en del arbeid og forberedelser på ulike steder i kommunen.

Arbeidet pågår i mars og april. Landmålere vil montere hvite signalplater på bakken, eller male ruter på stein eller asfalt. Disse markørene blir synlige i flybildene, og er nødvendige for at kartene skal bli helt nøyaktige. Det er derfor viktig at signalplatene og merkene ikke blir fjernet eller flyttet.

Det kan bli nødvendig å rydde småtrær og kratt for å få fri sikt. Landmålerne vil gjøre dette på en hensynsfull måte. Etter Matrikkelloven kan signalene bli plassert på både privat og offentlig grunn.

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med Kartverket Rogaland på telefon 51 85 88 85 eller e-post.

Signalert-fastmerke-veg_Foto_Pers-Oppmåling_Kartverket.jpg

Foto: Kartverket

Sist oppdatert: 19.03.2024