account_circle Min side
HjemFår mye vann for pengene

Får mye vann for pengene

Hvert år sammenlignes leveransene av vann- og avløpstjenester i 77 norske kommuner. Sandnes kommune er blant de 10 kommunene som har hatt best gjennomsnittsresultater i de siste fire årene.

Sandnes kommune har en kvalitetsindeks på 3,6 av 4 poeng for både vann og avløp.

Sandnes er også blant kommunene med lavest gebyr. I 2022 var landsgjennomsnittet 11.021 kroner, mens kommunen med høyest gebyr tok 22.579 kroner. I Sandnes var gjennomsnittlig gebyr i underkant av 6000 kroner.
- Resultatene for 2022 er gode, men vi har fremdeles forbedringspotensial både på vann- og avløpssiden, sier Trine Eide Fossmark, virksomhetsleder for vann, avløp og renovasjon.

Oversikten viser at gebyrene er lavest i Stavangerregionen, der Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp og Kvitsøy ligger aller lavest på gebyr i sin kommunegruppe. Samarbeidet mellom kommunene gjennom selskapet IVAR IKS er en viktig årsak til dette.

Andre funn i undersøkelsen:

  • 95 prosent av innbyggerne i Sandnes er tilknyttet kommunal vannforsyning, og vannet har god hygienisk og god bruksmessig kvalitet.
  • Beregnet vanntap i vannledningsnettet (inkludert private stikkledninger) var 36 prosent. Kommunen har som mål å redusere dette til 30 prosent i 2025.
  •  95 prosent av innbyggerne er tilknyttet det kommunale spillvannsnettet. Andel fremmedvann som tilføres renseanlegg er estimert til rundt 50 prosent, som er litt over snittet. I kommunens strategi for fremmedvann er målet å redusere fremmedvannsandelen til 35 prosent innen 2030.

Les undersøkelsen fra Norsk Vann

Sist oppdatert: 05.10.2023