account_circle Min side

Støy

Kort fortalt:

Opplever du støyplager - her finner du mer informasjon

Støy ved arealplanlegging

Dette reguleres av støyretningslinjen T-1442/2016

Støy fra større anlegg/virksomheter

Dette gjelder støy fra blant annet vindturbiner, sivile skytebaner og motorsportbaner behandles etter Forurensningsloven m/forskrifter

Støy fra mindre anlegg/virksomheter

Dette gjelder støy fra mindre virksomheter, som fra enkelte boliger eller små bedrifter. Slike saker behandles etter Forskrift om miljørettet helsevern. For mer informasjon, ta kontakt med avdeling for miljørettet helsevern

Sist oppdatert: 02.12.2022