account_circle Min side

Rotter og skadedyrbekjempelse

Rotter på eiendommen din

Har du rotter på eiendommen din, bør du snarest kontakte et privat skadedyrfirma.

Rotter på offentlig eiendom

Har du oppdaget rotter i offentlige områder, for eksempel skolegårder, parker, friområder, gater og torg? 

Tips og råd for å bekjempe rotter

I parker og friområder

 • Ikke mat fugler i parker og friområder, de klarer seg som regel godt uten vår hjelp.
 • Ta alltid med hjem matrester fra turområder og lekeplasser.
 • Bruk hundepose som du kaster i restavfallet hjemme. Hundeavføring er også rottemat. 

I hagen og nabolaget

 • Ikke gi fugler mat på marken eller på fuglebrett, bruk fuglematere som henger slik at rotter ikke kommer til.
 • Bruk fuglematere som samler opp søl.
 • Hold bakken under fuglematere ren for søl, frø og skall.
 • Kokosnøtter, fett og meiseboller varer lenger og gir lite avfall. 
 • Frøskall fra solsikke og annet matavfall legger du i beholder for matavfall eller i rottesikker kompostbeholder.
 • Bruk rottesikker kompostbinge.
 • Fjern nedfallsfrukt ofte i sesongen.
 • Unngå lavtkrypende busker/hekker, som gir skjul for rotter.
 • Kaninhold kan trekke til seg rotter på grunn av matrester og fordi kaniner ikke fordøyer maten skikkelig.
 • Vedstabler og annet plasserer du ut fra veggen og opp fra marken slik at det ikke blir gode skjulesteder for rottene.
 • Ikke gi katter og hunder mat ute.
 • Hold det ryddig rundt hus og i garasje, slik at rottene ikke finner tilholdssteder.

I huset

 • Ikke hiv matrester i do eller fett og olje i vasken.
 • Kontroller at det er musebånd mellom kledning og grunnmur.
 • Ha metallrister i veggventiler.
 • Beskjær klatreplanter langs vegger. Rotter bruker til å komme seg opp på taket, og gnager seg inn under taksteinene.
 • Toaletter som brukes sjelden bør ha lokket nede.
 • Unngå tørre vannlåser og sluker.
 • Ha metallrist over slukene i kjelleren.

Slik bekjemper kommunen rotter

Sandnes kommune har en avtale med skadedyrfirma for å begrense omfanget av rotter.

Fra 2017 har all rottebekjempelse i kommunens regi foregått uten bruk av gift. Under bakken brukes det feller som spidder rotta, over bakken bruker vi feller som tar livet av rotta med strøm.

Blir rotteplagen ekstra stor kan vi bruke rottegift.

 

Kontaktinformasjon

Miljørettet helsevern

E-post: mhv@​rogbr.no

Sist oppdatert: 03.11.2023