map Kart account_circle Min side

Radonmåling

Har du målt radonnivået i boligen din? Sandnes kommune oppfordrer alle huseiere til å foreta en radonmåling.

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv gass som kan gi lungekreft når den forekommer i for høye konsentrasjoner i inneluft. Nest etter røyking er radon den viktigste årsaken til lungekreft. Kombinasjon røyking og radon er farligst.

Statens Strålevern anbefaler ny radonmåling hvert femte år dersom du bor i et radonutsatt område, og cirka hvert tiende år dersom boligen befinner seg i et område med middels eller liten radonrisiko. Det anbefales også at målingen utføres i løpet av vinterhalvåret.

Radon i Sandnes kommune 

Les mer om radon «Klima- og miljøplan for Sandnes». 

Informasjon om radon

Du finner mer informasjon på Statens Strålevern og på Miljørettet helsevern sine sider. Bransjeforeningen Norsk Radonforening har oversikt over aktuelle firma som har kompetanse på radon.

Slik måler du radon.

Sist oppdatert: 03.11.2023