map Kart account_circle Min side
HjemNatur, klima og miljøMiljørettet helsevern

Miljørettet helsevern

Har du problemer med støy- eller luftforurensing? Er badevannet forurenset, eller skadedyr har tatt over boligen? Da kan du kontakte kommunen ved miljørettet helsevern.

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

Miljørettet helsevern jobber blant annet med:

  • barns miljø i skoler og barnehager
  • inneklima
  • røyking
  • skadedyrbekjempelse
  • støy
  • luftforurensning
  • radon
  • badeanlegg (legionella)
  • stråling
  • forurenset grunn

Miljørettet helsevern fører også tilsyn med andre lokaler der offentligheten har adgang, som frisør-, hudpleie- og tatoveringsvirksomhet, forsamlingslokaler, kirker, campingplasser, hoteller og andre overnattingssteder.

Kommuneoverlegen har myndigheten innen miljørettet helsevern og avdeling for miljørettet helsevern ved Rogaland brann og redning er rådgivere/saksbehandlere for kommuneoverlegen.

Du kan lese mer om miljørettet helsevern på Miljørettet helsevern og skjenkekontroll - Rogaland brann og redning IKS (rogbr.no)

Felles epostadresse til miljørettet helsevern er mhv@​rogbr.no

Sist oppdatert: 03.11.2023