map Kart account_circle Min side

Sandnes havn FK

Sandnes havn KF er et kommunalt foretak som har delegert all myndighet etter havne- og farvannsloven. Dette gjelder den del av kommunens sjøområde som ikke er definert som hoved- og biled som er statens myndighetsområde. Det er Sandnes havn KF eller Kystverket som innvilger tillatelse til tiltak i sjø. Dette kan være brygger, moloer eller fortøyningsinnretninger. En slik tillatelse er nødvendig selv om tiltaket har blitt godkjent i.h.t. plan- og bygningsloven.

Sandnes havn KF

Publisert: 15.09.2017

Sist endret: 15.09.2017