map Kart account_circle Min side

Vilt

Kort fortalt: 

 • Viltforvaltningen er hjemlet i Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven).
 • Formålet er at viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven. Slik at naturens produktivitet og artsrikdom bli bevart.
 • Innenfor disse rammene kan viltproduksjon høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv.
Jegerprøve og eksamen

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. Etter gjennomført kurs kan du avlegge en elektronisk eksamen, som Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening arrangerer for kommunen.

Meld deg på jegerprøveeksamen

For spørsmål angående jegerprøveeksamen, kursdatoer og lignende, kontakt Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening på epost: jpeksamen@​srjf.noFellingstillatelse

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren. Fellingstillatelse for elg, hjort, rådyr og villrein tildeles godkjente vald (det geografiske området som jakten skal foregå i) uten årlig søknad. For småvilt kreves ikke fellingstillatelse.

Les mer på nettsiden til Miljødirektoratet

 

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren. For å få tillatelse til å felle hjortevilt må valdet (det geografiske området som jakten skal foregå i) godkjennes. Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning og en form som gjør det egnet til jakt. Et vald kan bestå av en eller flere eiendommer.

Les mer på nettsiden til Miljødirektoratet

Fallvilt - Skadet vilt

Disse personene kan hjelpe deg: 


Ettersøk* av skadd hjortevilt:

 • Jan Egil Hareland, (Sandnes øst): 95219027
 • Kenneth Kristoffersen, (Sandnes sentrum/ Sandnes øst): 90560569
 • Jan Pedersen (Sandnes øst): 41502559
 • Audun Hembre, (Forus/ Sandnes vest): 46429026
 • Jørgen Skjæveland, (Forus/ Sandnes vest): 90275111

* Se § 27 i «Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst» for jeger og jaktlag sitt ansvar ifm. ettersøk ved mulig skadeskyting under jakt på storvilt.


Mindre dyr, småvilt og fugler: 

 • Monica Kallestein: 473 04 674
 • Vetle Andre Tysvær: 401 77 417
 • Kontakt Rogaland brann og redning dersom du oppdager fugl som er tilgriset med oljesøl (eller annen forurensning som ødelegger fjørdrakten); 51 50 22 00 


Døde dyr ved fylkesveier og riksveier

Vegtrafikksentralen 175 

Døde dyr på privat grunn

Det er grunneiers ansvar å fjerne døde dyr på privat grunn. Disse må fjernes dersom det er fare for forurensning av drikkevann, spredning av smittsomme dyresykdommer eller de er til allmenn sjenanse.

Vilt som gjør skade

Måker som bråker eller grevling under huset kan være plagsomt. Denne veilederen viser hva du kan gjøre når dyr gjør skade eller sjenerer deg. Vilt som gjør skade - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Sist oppdatert: 14.08.2023