account_circle Min side

Kunst

Kort fortalt:

Du som beboer eller besøkende i byen skal få muligheten til å oppleve god kunst i møte med kommunale bygg og anlegg.
Den skal være et bidrag til økt trivsel og et levende bymiljø, og bidra til økt forståelse av kunst ved å bygge opp en variert kunstsamling i kommunen.
Det kan være billedkunst, kunsthåndverk, elektronisk kunst, skulpturer enten som permanent eller temporær, frittstående eller integrert i bygningen eller uterommet.

Utlån av kunst – Artotek

Kulturavdelingen har i samarbeid med biblioteket i Sandnes startet et Artotek. Artotek betyr at en kan låne et kunstverk hjem, på samme måte som en låner en bok.

Sandnes kommune har plukket ut fra sin kunstsamling et bredt utvalg kunst fra flere lokale kunstnere, som nå er tilgjengelig for utlån.

På denne måten håper vi at enda flere skal få øynene opp for den flotte kunsten kommunen eier og, ikke minst, ha sjansen til å henge den opp i sin egen stue.

For nærmere info om ordningen og for å få se hvilke kunstverk som er til utlåns; gå til Sandnes bibliotek via denne lenken.

Sandnes kommunes kunstsamling på nett

Sandnes kommune har hatt en ordning for kunst i offentlige rom siden 1990. Det betyr at det settes av midler til kunstprosjekter i kommunens nybygg og uteområder. Kunstordningen har som mål å bidra til et levende bymiljø og økt trivsel gjennom opplevelsen av kunst.

Sandnes kommune har kunst i gater, parker, i og utenfor skoler, boas, barnehager, administrasjonsbygg og idrettshaller mfl. Alt dette utgjør Sandnes kommunes kunstsamling, og består av oljemaleri, akvareller, tegninger, fotografi, keramikk, tekstil og skulpturer i bronse, tre, metall, glass, betong, gummi, keramikk med mer.

Bli kjent med kunsten i din by!

Bli kjent med kunsten i din by.

Vi har fått laget en katalog med eksempler fra kunstsamlingen til Sandnes kommune. Her får du se noe av kunsten som befinner seg ute i gater, skolegårder og ved barnehager, men også noe av kunsten innendørs, som ikke alltid er like lett tilgjengelig. Kunstsamlingen til Sandnes kommune består av ca 500 verk. Gjennom katalogen får du et lite innblikk av bredden og variasjonen av det vi har. Lurer du på hva som henger på ordførerens kontor? I katalogen finner du svaret!

Kunstkatalogen (PDF.)

Mitt skulpturfunn!

Den kulturelle skolesekken i Sandnes har lansert et spennende formidlingsopplegg rundt kommunens skulpturer. Mitt skulpturfunn er et hefte på 32 sider med mange forslag til hvordan lærere og andre aktivt kan bruke skulpturene i Sandnes.

Vi håper at Mitt skulpturfunn vil inspirere dere som jobber i skolen til å ta denne skulpturene aktivt i bruk. Her ligger det muligheter ikke bare innen kunstfagene, men også innen fag som for eksempel historie, matematikk og norsk.

Mitt skulturfunn! (PDF)

Retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom

Hensikten med denne ordningen er at du som beboer eller besøkende i byen skal få muligheten til å oppleve god kunst i møte med kommunale bygg og anlegg, at den skal være et bidrag til økt trivsel og et levende bymiljø, bidra til økt forståelse av kunst ved å bygge opp en variert kunstsamling i kommunen. Hvert år settes det av 0,2 – 0,5 % av investeringsbudsjettet for byggeprosjekter i kommunen til kunst i kommunale bygg og uterom.

Retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom (PDF) 286 kB.

Retningslinjer for mottak av kunstgaver i Sandnes kommune

Retningslinjer for mottak av kunstgaver i Sandnes kommune (PDF) 362 kB.

Utsmykkingsutvalget

Det er Utsmykkingsutvalget si Sandnes kommune som velger ut prosjekter som får støtte til kunst. Utsmykkingsutvalget er et utvalg bestående av totalt fem medlemmer; tre politisk valgte medlemmer (inkludert leder), en representant fra Norske kunsthåndverkeres forbund (avd. Rogaland) og en representant fra Bildende kunstneres forening (avd. Rogaland).

Utsmykkingsutvalget består i perioden 2019 – 2023 av følgende personer:

Leder

Inger Helene Aanestad

Sp

Vara

Håvard Tonning Austvoll

Sp

Medlem

Arve Rosland

FnB

Vara

Elisabeth Stene

Frp

Medlem

Wiggo Gilje

H

Vara

Sander Olsen

H

Medlem

Karen Erland

Norske kunsthåndverkere avd Rogaland

Vara

Gunn Tjensvold

Norske kunsthåndverkere avd Rogaland

Medlem

Torill Brosten

Bildende kunstneres forening avd Rogaland

Vara

Nils-Thomas Økland

Bildende kunstneres forening avd Rogaland

 

Kontakt

Kulturavdelingen

  • v / Janne Weisser
  • tlf.: 5133 5000
  • epost

 

Sist oppdatert: 14.12.2022