account_circle Min side

UKM - Ung Kultur Møtes

UKM skal stimulere og synliggjøre ungdommens kreativitet og kunstneriske utvikling, ved å gi ungdommer mulighet til å vise sin kulturaktivitet. UKM skal gjøre ungdomskulturen synlig i samfunnet og vise ungdomskulturens bredde og kvalitet.

Når er UKM?

UKM Sandnes 2024, er lørdag 16.mars kl. 18.00 på Vågen VGS.

Hvordan fungerer UKM?

UKM er delt inn i tre nivåer: Kommunenivå, fylkesnivå og landsnivå. I de aller fleste kommunene arrangeres det en såkalt kommunefestival. Herfra blir det tatt ut noen deltagere som får representere kommunen i fylkesfestivalen, hvor det til sist blir tatt ut noen som skal representere fylket i Landsfestivalen. I tillegg til dette kommer en internasjonal utveksling.

Hvem kan delta i UKM?

Alle ungdommer under 20 år kan melde seg på lokalfestivalen i sin kommune og alle får være med. Påmelding skjer via UKM sine internettsider. Det er ingen begrensning i genre eller uttrykksform for deltagerne - alt er lov. Nedre aldersgrense er 13 år.

Hva vinner man i UKM?

UKM har ingen premiering i vanlig forstand, men hvert år deles det ut stipender i samarbeid med sponsorer. Dette er en unik mulighet for den uorganiserte delen av ungdomskulturen til å vise seg frem. En annen viktig belønning er å møte andre ungdommer som også driver med kreative uttrykksformer. På denne måten fungerer UKM som en møteplass på tvers av genre, alder og bosted, og bidrar til inspirasjon for mer skapende arbeid blant ungdommen selv.

Hva skjer på en UKM-festival?

UKM-festivalen består av sceneopptredener, utstillinger, filmvisninger og verksteder.
Hver deltaker/gruppe får vanligvis inntil 5 minutter på scenen. Dette gjelder også filminnslag. Teater/Drama -innslag kan vare inntil 10 minutter. De som deltar med utstillingsobjekter (tegninger, tegneserier, skulpturer, etc.) blir presentert på en egen utstilling, og utstillingslokalet er åpent for publikum under hele festivalen.

Vil du ha mer informasjon?

Mer informasjon på UKM.no/sandnes eller besøk vår facebookside: UKMsandnes

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes,
  • telefon: 51 33 50 00 
  • epost

Kultur

  • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes
  • epost

 

Publisert: 09.02.2017

Sist endret: 12.12.2022