account_circle Min side

Den kulturelle skolesekken

Med DKS (Den Kulturelle Skolesekken) møter alle elever i Norsk skole ulike kunst- og kulturuttrykk og kunstnere hvert skoleår. Det skjer i skoletida og det er gratis.

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skulesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken (tidl. Rikskonsertene) fekk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordninga. 

Elevene og skolene skal gjennom DKS få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjente med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst og kulturuttrykk av alle salg. Tilbudet til elevene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk. Elevene skal få møte

 • Scenekunst
 • Dans
 • Visuell kunst
 • Musikk
 • Film
 • Litteratur
 • Kulturarv

Sandnes kommune samarbeider tett med DKS i Rogaland. Skolene og elevene i Sandnes kommune mottar hvert år et omfattende kulturprogram for Rogaland DKS.

Program for den kulturelle skolesekken i Sandnes

Program for den kulturelle skolesekken - Sandnes kommune

 For produsenter til den kulturrelle skolesekken

 

I arbeidet med Den kulturelle skolesekken vil Sandnes kommune (i det følgende omtalt som DKS-Sandnes) både initiere egne prosjekt og kjøpe inn ulike formidlingsopplegg fra utøver og kulturinstitusjoner. I tillegg vil skolene motta turnetilbud gjennom DKS-Rogaland.

DKS-Sandnes gir tilbud til 34 skoler og ca. 10 500 elever.

DKS-Sandnes ønsker å gi elevene et variert tilbud innenfor

 • Scenekunst
 • Dans
 • Visuell kunst
 • Musikk
 • Film
 • Litteratur
 • Kulturarv

Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur som har produksjoner de ønsker å tilby DKS-Sandnes sender sin søknad via DKS portalen til DKS Rogaland. Ber om at det også sendes en melding til Sandnes Kulturskole v/ marianne.kristine.kristoffersen@sandnes.kommune.no om at deres søknad er lagt inn. Det vil også være mulig å sende inn søknader direkte til oss som tidligere; søknad sendes da til Marianne Kristoffersen.

Søknadsfrist er 1. oktober for påfølgende skoleår.

 

Hvem kan søke?
 • Profesjonelle kunstnere og utøvere - enkeltvis eller i grupper
 • Kulturinstitusjoner
 • Arrangører av konserter og forestillinger med høyt  kvalitetsnivå
Søknaden

 

Dere søker via DKS portalen til DKS Rogaland. Ber om at det også sendes en melding til Sandnes Kulturskole v/ marianne.kristine.kristoffersen@sandnes.kommune.no om at deres søknad er lagt inn. Det vil også være mulig å sende inn søknader direkte til oss som tidligere; søknad sendes da til Marianne Kristoffersen.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for kommende skoleår er 1.10 året før.

Lurer du på noe?

Kontaktinformasjon:

Marianne Kristoffersen

marianne.kristine.kristoffersen@sandnes.kommune.no

Publisert: 08.12.2016

Sist endret: 12.12.2022