account_circle Min side
HjemVakt- og alarmtelefoner

Vakt- og alarmtelefoner

Alarmtelefonen for barn og unge

Ring 116 111
Nettside: www.116111.no

Barnevernets vakttelefon

Ring 905 41 321

Legevakten

Ring 116 117
eller 51 68 31 50

Feil på vei, vann og avløp

Ring 51 33 70 70

Voldtektsmottak

Ring Overgrepsmottaket i Sør-Rogaland: 90 24 02 00

Veterinærvakt

Ring 51 66 55 63

Den offentlige, kliniske veterinærvakten går på rundgang mellom flere veterinærer i Sandnes- og Stavangerregionen. De er på vakt alle dager fra klokken 16.00-08.00, i helgene og på helligdager.

Påkjørsel av vilt

Ring politiet på 02800. Politiet varsler viltvakten.

Vaktnumre for kommunens bygg

Ring Byggteknisk vakt på telefon 478 39 280 (OBS! Kun på kveldstid og i helger)

Hvis Byggteknisk vakt ikke kan nås, klikk her

Hvis Byggteknisk vakt ikke kan nås, kan du kontakte et av firmaene Sandnes kommune har avtale med i denne tabellen. Husk å gi beskjed om at du har kontaktet et av disse firmaene til Byggdrift v/driftsoperatør på det aktuelle bygget, eller byggdrift@sandnes.kommune.no så snart som mulig neste virkedag.

 Eksterne vakttelefonnumre
Hendelse Firma Merknader Telefonnr.
Utløst innbruddsalarm Vaktcompaniet AS Ring umiddelbart Vaktcompaniet for å kansellere utrykning dersom du har utløst innbruddsalarmen (husk å oppgi passord).

Selvutløst alarm som medfører utrykning
må dekkes av virksomheten.

Dersom du har måttet ringe Vaktcompaniet må du gi beskjed til driftsoperatør på det aktuelle bygget eller byggdrift@sandnes.kommune.no så snart som mulig neste virkedag.
51 96 30 90

Akutt feil ventilasjons-anlegg

Habi A/S Vakttelefon. Kun kveldstid. 93226434
Akutt vannlekkasje / rørlegger Midbøe A/S Vakttelefon. Kun kveldstid.  95842400
Akutte elektriske feil Bravida Norge AS Vakttelefon. Kun kveldstid. 97488428
Akutt feil alarmanlegg / nødlys Bravida Norge AS Vakttelefon. Kun kveldstid. 97488428
Akutt feil med heis  Heis1 Vakttelefon. Kun kveldstid.  51570090
Akutt feil med låssystemer  Låssenteret  Vakttelefon. Kun kveldstid.  41700030

Vaktnumre for kommunens bygg er sist oppdatert 01.07.2021

Tannlegevakt

Ring tannlegevakten i Stavanger: 51 65 92 70

Mattilsynets beredskapsvakt

Ring 22 40 00 00
E-post: postmottak@mattilsynet.no.

Sør-Vest politidistrikt

Ring 02800

Feil på strøm, gass og fjernvarme

Ring Lyse: 51 90 88 17

Nødnumre

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Sist oppdatert: 02.12.2022