account_circle Min side
HjemVakt- og alarmtelefoner

Vakt- og alarmtelefoner

Alarmtelefonen for barn og unge

Ring 116 111
Nettside: www.116111.no

Barnevernets vakttelefon

Ring 905 41 321

Legevakten

Ring 116 117
eller 51 68 31 50

Feil på vei, vann og avløp

Ring 51 33 70 70

Voldtektsmottak

Ring Overgrepsmottaket i Sør-Rogaland: 90 24 02 00

Veterinærvakt

Ring 51 66 55 63

Den offentlige, kliniske veterinærvakten går på rundgang mellom flere veterinærer i Sandnes- og Stavangerregionen. De er på vakt alle dager fra klokken 16.00-08.00, i helgene og på helligdager.

Påkjørsel av vilt

Ring politiet på 02800. Politiet varsler viltvakten.

Vaktnumre for kommunens bygg

Ring Byggteknisk vakt på telefon 478 39 280 (OBS! Kun på kveldstid og i helger)

Tannlegevakt

Ring tannlegevakten i Stavanger: 51 65 92 70

Mattilsynets beredskapsvakt

Ring 22 40 00 00
E-post: postmottak@mattilsynet.no.

Sør-Vest politidistrikt

Ring 02800

Feil på strøm, gass og fjernvarme

Ring Lyse: 51 90 88 17

Nødnumre

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Sist oppdatert: 02.12.2022