account_circle Min side
HjemFakturaFaktura til Sandnes kommune

Faktura til Sandnes kommune

Elektronisk adresse: 0192:964965137
Organisasjonsnummer: Sandnes kommune 964965137
Adresse: Sandnes kommune, Enhet, Postboks 583, 4302 Sandnes

Sandnes kommune tar ikke imot fakturaer per e-post i PDF-format. Har du spørsmål om levering av faktura til Sandnes kommune, ta gjerne kontakt per e-post (postmottak@sandnes.kommune.no)

Merking av faktura
  • Deres referanse er et obligatorisk felt i EHF-standarden. Sandnes kommune krever at resultatenhetens referansenummer, også kalt ansvarsnummer, skal stå i dette feltet. Dette er enten et 4- eller 6-siffret nummer. Det er viktig at det settes en prefiks bestående av bokstavene ‘’SK’’, f. eks SK1234. Her finner du en oversikt over referansenumre i Sandnes kommune (XLSX-fil). Merk at det ikke skal være mellomrom mellom SK og den numeriske delen av referansen.
  • Bestillers navn og/eller enhet skal også fremkomme på faktura.

 

Kommunale foretak og interkommunale selskap omfattes også av kravet til elektronisk faktura:

Selskap Organisasjonsnummer
Rogaland Brann og Redning IKS Org. 886884702
Sandnes Parkeringsdrift AS Org. 990201498
Små og mellomstore bedrifter uten eget fakturasystem

Mange små og mellomstore bedrifter har ikke eget fakturasystem som kan produsere elektronisk faktura direkte. Alternativet for disse er å registrere faktura i en nettbasert fakturaportal eller via egen nettbank.

På anskaffelser.no finner du en oversikt over Fakturasystemer og enkle fakturaportaler som kan levere Elektronisk handelsformat (EHF).

 

Sist oppdatert: 20.04.2023