account_circle Min side
HjemTips til søknad og intervju

Tips til søknad og intervju

Å være jobbsøker er en spennende og ofte tidkrevende prosess. Vi som arbeidsgiver er opptatt av at alle kandidater skal få vist frem sine kvalifikasjoner. Her har vi laget noen generelle tips til deg som jobbsøker.

Forarbeid før søknadsskriving

Les om oss som kommune og arbeidsstedet på nettet sånn at du har kjennskap til oss før du søker.

Hva forteller vi deg i vår annonse?

Les utlysningsteksten nøye. Utlysningsteksten forteller deg hvilke oppgaver som ligger til stillingen og hvilke krav vi har til dine kvalifikasjoner. Det er dine kvalifikasjoner vi er på utkikk etter i din søknad og CV. Tenk derfor over om oppgavene i stillingen matcher dine ønsker og drømmer for neste jobb. Matcher dine kvalifikasjoner de kravene som stilles i den aktuelle stillingen?

Søknad og CV

En god søknad

 • Har et språk som får frem din kompetanse og din motivasjon for stillingen.
 • Forteller oss hvorfor du søker på denne stillingen og hva du kan bidra med.
 • Får frem de kvalifikasjoner du har som matcher kravene til stillingen, men også gjerne andre kvalifikasjoner som du mener er relevant.
 • Skrivefeil er unødvendig, bruk verktøy for å rette på dette.
 • Send søknaden inn før søknadsfristens utløp

Tips til en god CV

 • Bruk malen i Webcruiter.
 • Legg inn arbeidserfaring og utdanning slik at CV starter med siste arbeidserfaring og utdanning, altså i omvendt kronologisk rekkefølge.
 • Skriv en kortfattet oppsummering under hver arbeidsplass du har jobbet på, der du beskriver ansvarsområder, oppgaver og hva du har lyktes med. Under utdanning spesifiser er du antall studiepoeng og grad.
 • Beskriv det som er relevant for oss å vite. Andre relevante og interessante kvalifikasjoner er også fint å ha med eksempelvis verv eller frivillig arbeid.
 • Vedlegg: Legg alltid ved vitnemål og attester. Det er en fordel at du benytter vitnemålsportalen. Sjekk at alle dine vitnemål er originale og godkjente.
Tips til et godt intervju

Hurra! Nå er du innkalt til førstegangsintervju og det betyr at du er kvalifisert. Du må se på intervjuet som en mulighet til å presentere deg og din kompetanse. Arbeidsgiver ønsker å høre hva du kan bidra med som fagperson samt bli litt kjent med deg som kollega.

Før intervjuet

 • Innhent informasjon om arbeidsstedet på nettsidene.
 • Kartlegg dine erfaringer og egenskaper og tenk igjennom hvordan disse er relevant for stillingen du har søkt på.
 • Tenk på eksempler som underbygger din kompetanse.
 • Forbered deg godt til intervjuet med en kort presentasjon om deg selv.

Under intervjuet

 • Gi et godt førsteinntrykk ved å møte tidsnok, husk blikkontakt, snakk tydelig, og vær positiv.
 • Vis at du er interessert i stillingen og arbeidsplassen.
 • Det er helt naturlig å være nervøs for et jobbintervju- arbeidsgiver forventer dette. Tenk heller at du er spent!
Ulike intervjutyper

Førstegangsintervju
Dette er en mulighet å presentere deg og fortelle om din motivasjon, arbeidserfaring, og egenskaper. Husk å knytte din kompetanse til kvalifikasjonskravene og egenskaper som står i stillingsannonsen slik at arbeidsgiveren kan se at du er aktuell for stillingen.

Caseoppgave
På noen stillinger sender arbeidsgiveren en oppgave eller problemstilling som er relevant til stillingen. Arbeidsgiveren ser på hvordan du bruker dine kompetanse for å løse jobbutfordringer og hvordan du kommuniserer.

Andregangsintervju
Dette er dybdeintervju hvor arbeidsgiver ønsker en bekreftelse på at du har den rette kompetansen som kreves i stillingen. Kompetansebaserte spørsmål eller situasjonsspørsmål er vanlige i andregangsintervju. Det betyr at du må forbedre deg med gode eksempler, eller situasjoner som beskriver din kompetanse godt. For eksempel “hva var situasjonen, hva gjorde du, og hva var resultatet?”

For ledende stillinger bruker vi også ulike kartleggingsverktøy så som personlighetskartlegging.

Ikke med videre?

Ikke fortvil, de fleste kommer ikke videre, det er kun en som får jobben denne gangen. Dersom du ikke blir med videre i prosessen så er det derfor viktig at du fokuserer på at det ikke nødvendigvis er noe feil med deg og din kompetanse. Som oftest er konkurransen stor og kompetansen blir vurdert opp mot kravene i stillingen. I tillegg blir den vurdert opp mot hva arbeidsplassen har fra før og hva den trenger fremover. Så ikke gi opp. Vi oppfordrer deg derfor til å lagre et relevant søk for interessante stillinger i din profil i Webcruiter. På denne måten vil du få varslinger på e-post når vi lyser ut nye stillinger som treffer dine ønsker.

Det kommer nye muligheter og du er velkommen som søker på andre utlyste stillinger hos oss.

 

 

Sist oppdatert: 13.01.2023