account_circle Min side
HjemStudenter

Studenter

I Sandnes kommune har vi egen studentavlønning. Årslønnen din avhenger av hvor langt du har kommet i studiene.

Tillegg for sykepleier- og vernepleierstudenter

I tillegg til ordinær studentavlønning får sykepleier- og vernepleierstudenter en engangsutbetaling når de har fast helgestilling og/eller sommerjobb i en av disse virksomhetene: Enhet for sykehjem, Enhet for funksjonshemmede, Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering, Mestringsenheten.

Arbeid hver tredje helg (sept.-aug.) og seks uker sommerjobb i tilnærmet 100 % stilling  Kroner 25 000 
Arbeid hver tredje helg (sept.-aug.) Kroner 12 500
Sommerjobb i seks uker i tilnærmet 100 % stilling Kroner 12 500
Sommerjobb i fire til fem uker i tilnærmet 100 % stilling Kroner 10 000

Tillegget utbetales i september.

 

Sist oppdatert: 30.12.2022