account_circle Min side
HjemFordeler for ansatte

Fordeler for ansatte

Som offentlig aktør er kommunen en trygg og forutsigbar arbeidsgiver både når det gjelder lønn, arbeidstid, permisjonsordninger, forsikringer og pensjon.

Lov- og avtaleverk og våre interne retningslinjer legger gode rammer for omstillingsprosesser, rekrutteringsprosesser og oppfølging av den enkelte medarbeider.

Lønn

For de fleste stillinger følger Sandnes kommune sentral garantilønn for KS. For å rekruttere og beholde ansatte har Sandnes kommune opprettet egne lønnsstiger for helsesykepleiere, sykepleiere og vernepleiere som jobber i Enhet for sykehjem og respiratorteamet i Enhet for funksjonshemmede.

Sandnes kommune gjennomfører løpende kompetanseforhandlinger for medarbeidere som har fullført relevant etter- eller videreutdanning. Medarbeidere får uttelling i form av et lønnstillegg eller ny stillingskode.

God pensjonsordning og gunstig boliglån

I Sandnes kommune har vi en av Norges sikreste og beste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. 

Sykepleiere blir medlem av Kommunal landspensjonskasse og lærere blir medlem av Statens pensjonskasse. Andre medarbeidere blir meldt inn i Sandnes kommunale pensjonskasse.

Medarbeidere kan søke om gunstig boliglån i den pensjonskassen de tilhører.

Gode forsikringsordninger

Medarbeidere i Sandnes kommune er omfattet av disse forsikringsordningene:

  • Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt forsikring som gir deg rett til erstatning for skader og sykdom som oppstår på arbeid
  • Fritidsulykkesforsikring som gjør at du er dekket ved ulykker på fritidsreiser på fritiden og på reiser til og fra jobb
  • Gruppelivsforsikring som gir en engangsutbetaling til etterlatte ved død
  • Tjenestereiseforsikring som dekker skader som oppstår når du er på reise for arbeidsgiveren din
Gratis tilgang til svømmehaller

Medarbeidere i Sandnes kommune har gratis inngang til kommunens svømmehaller.

HjemJobbHjem

Sandnes kommune deltar i HjemJobbHjem-samarbeidet, hvor formålet er å redusere bilbruken og øke bruk av kollektivtransport. Medarbeidere får tilbud om å kjøpe HjemJobbHjem-billetten, som er en månedsbillett til redusert pris. Billetten gjelder på buss, tog, Vassøy- og Kvitsøy-ferjene og Kolumbus’ båtruter innenfor kommunen Sandnes og Stavanger. I tillegg får du tilgang til Bysykkelen. HjemJobbHjem tilbyr også leasing av el-sykler.

Bedriftsidrettslag og bedriftskunstforening

Fast ansatte har mulighet til å bli medlem i Sandnes kommunes bedriftskunstforening som har årlig kunsttrekning.

Sandnes kommune har også et bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter: orientering, volleyball, skyting, ski, sykkel, håndball, friidrett, fotball, curling og friluft.

Veiledning av nyutdannede lærere

Nyutdannede lærere i Sandnesskolen og Sandnesbarnehagen får tilbud om veiledning de to første årene. Veiledningen skjer på den enkelte arbeidsplass av erfarne lærer med veiledningskompetanse. I tillegg blir du som nyutdannet invitert til lokale samlinger som er spesielt rettet mot deg som er ny.

 

 

 

Sist oppdatert: 30.12.2022