account_circle Min side
HjemDette bør du vite før du søker

Greit å vite før du søker

Her finner du informasjon som kan være greit å vite om før du søker jobb i Sandnes kommune.

Norsk språk

Arbeidsspråket i Sandnes kommune er norsk.

Språkkravet i den enkelte stilling avhenger av arbeidsoppgavene i stillingen. Hva som er språkkravet i den enkelte stilling står det mer om i stillingsannonsen. Du må selv dokumentere at dine norskferdigheter oppfyller kravene til stillingen.

Du finner mer informasjon om språkkrav, norskkurs og norskprøve på www.kompetansenorge.no

Registrere CV

Du kan registrere CV-en din selv om det ikke er en ledig stilling du vil søke på akkurat nå. Da er du klar når det kommer en ledig stilling du vil søke på.  

Vil du ha e-post om relevante stillinger? Logg inn i Webcruiter, opprett søk, huk av for "Send e-postvarsling". Neste gang det kommer en stilling som passer ditt søk, vil du motta en e-post. 

Husk å laste opp gyldige vitnemål, karakterutskrifter og attester som vedlegg til din CV.  

Merk at vi dessverre ikke tar imot åpne søknader. 

Politiattest

Det står opplyst i stillingsutlysningene våre dersom det er krav om politiattest i stillingen. 

Du kan ikke søke om politiattest før du har fått tilbud om stilling. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder ved tiltredelse, og du må vise eller levere gyldig politiattest til leder før du begynner i stillingen.

Velger du å få politiattesten tilsendt i din digitale postkasse, mottar du den raskere.

Legg ved dokumentasjon på ansettelsesforholdet (signert arbeidsavtale).

Dersom det ikke fremgår tydelig av arbeidsavtalen hva formålet for politiattesten er, kan leder fylle ut eget formålsskjema som legges ved søknaden.

Du kan lese mer om politiattest på Politiets nettsider.

Autorisasjon

Noen stillinger krever en spesiell godkjenning eller autorisasjon. Dette gjelder spesielt for helsepersonell. Hvis stillingen du søker krever autorisasjon, oppgir du HPR-nummeret ditt når du søker.

Du kan lese mer om autorisasjon på nettsidene til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Egenerklæring om tuberkulose og MRSA

Personer som skal arbeide med barn, syke eller pleietrengende må levere egenerklæringsskjema om tuberkulose og MRSA til leder før du starter i stillingen.

Egenerklæringsskjema.

Offentlig søkerliste

Når søknadsfristen til en stilling har gått ut, er Sandnes kommune forpliktet til å lage en offentlig søkerliste.  Søkerlisten skal inneholde navn, alder, stilling eller yrkestittel og bostedskommune for hver søker.  

Du kan søke om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Hovedprinsippet i offentlig forvaltning er åpenhet.  Når vi skal vurdere en søknad om unntak fra offentlig søkerliste, må vi vurdere kravet om meroffentlighet opp mot din begrunnelse om fritak. Det skal tungtveiende grunner til for å innvilge en slik søknad.  Dersom søknaden din ikke blir innvilget, vil du få beskjed om dette.  

Godkjenning av utenlandsk utdanning

Har du utdanning fra utlandet, må du legge frem godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT). Dette gjelder både norske og utenlandske søkere.

Les mer om godkjenning av utdanning på Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Sist oppdatert: 02.12.2022