account_circle Min side
HjemBli lærer i Sandnesbarnehagen

Bli lærer i Sandnes barnehagen

I Sandnes er vi på lag for livslang lærelyst. Vi søker barnehagelærere som ser hvert enkelt barn og som legger til rette for at alle blir inkludert i lek og læringsmiljøet.

I Sandnes har vi en felles standard for kvalitet, gjennom vår satsing Utviklingsstøttende barnehager. Er du en nysgjerrig og dyktig barnehagelærer som vil være med på den videre utviklingen av Sandnesbarnehagen?

I Sandnes har vi 27 kommunale barnehager med ulike størrelser fra 2 til 17 avdelinger, ulike driftsformer og med plassering spredt i hele kommunen.

Vår visjon er "på lag for livslang lærelyst". Visjonen er rammet inn av verdiene verdsettende, inkluderende og medskapende.

Alle nyutdannede får tilbud om veiledning de to første årene. Veiledningen skjer i hver enkelt barnehage, og gjennom profesjonsveiledning av barnehagelærere med veiledningskompetanse. I tillegg blir du som nyutdannet invitert til lokale samlinger som er spesielt rettet mot deg som er ny.

I Sandnesbarnehagen jobber vi sammen som et lag og som ny vil du raskt oppleve å bli en del av profesjonsfellesskapet i barnehagen. Vi er nysgjerrige på hvem du er, på din kompetanse og hva du kan bidra med!

 

Søk jobb hos oss!

 

Sist oppdatert: 30.12.2022