account_circle Min side
HjemKunngjøringer

Kunngjøringer

På denne siden finner du oversikt over kunngjøringer fra Sandnes kommune.

Søknad om økt biomasse i akvakulturlokalitet Ådnøy SØ, Høgsfjorden, Sandnes kommune (saksnummer 23/13524)

 

Saksdokumenter

Høringsbrev
Søknad
Rapport 1944 Resipientgransking, B-gransking
MOM C-undersøkelse
Rapport 2042 Resipientgransking, B-gransking
Notat, resipientanalyse
MOM B-undersøkelse
C-undersøkelse
Rapport 1863-2020 Resipientgransking, B-gransking
Følgebrev

Fristen for å sende oss innspill er 18. september 2023
Merk: Sak 23/13524
Send innspill elektronisk: postmottak@sandnes.kommune.no
   

Søknad om økt biomasse i akvakulturlokalitet Store Teistholmen Ø, Høgsfjorden, Sandnes kommune (saksnummer 23/13523)

Saksdokumenter

Høringsbrev
Søknad
C-undersøkelse med ASC-vurdering
Konsekvensvurdering
Anleggskart
MOM B-undersøkelse

Fristen for å sende oss innspill er 18. september 2023
Merk: Sak 23/13524
Send innspill elektronisk: postmottak@sandnes.kommune.no
   

Orientering om eiendomsskatten

Sandnes kommunestyre har i sak 112/22 pkt. 4 i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fattet vedtak om eiendomsskatt for skatteåret 2023.

Skatt skrives ut på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. esktl. § 3 bokstav c).

Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille i tidligere Forsand kommune og til 7 promille i tidligere Sandnes kommune for 2023, jf. esktl. § 11 første ledd første pkt. Overgangsperiode for Nye Sandnes kommune var tre år og startet i 2020. Fra 2023 er satsene for de to tidligere kommunene samordnet og har samme sats (7 promille) jf. esktl. § 13 tredje ledd.

Klage på utskrevet eiendomsskatt må sendes til eiendomsskattekontoret inn 6 uker fra utleggsdato (jf, esktl. §§19 og 20)

Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer.

Sist oppdatert: 20.02.2023