account_circle Min side

Koronavirus

Her finner du informasjon om hurtigtester og vaksinering.

Testanbefalinger

FHI mener det nå er liten grunn til å anbefale selvtesting. Unntaket er personer med høy risiko for alvorlig covid-19. De bør ha selvtester liggende hjemme slik at de raskt kan teste seg selv ved symptomer på covid-19. Ved negativt testsvar anbefales det å repetere selvtest på dag 2 og 3 etter symptomstart.

Selvtester/hurtigtester kan hentes på

Rådhuset i Sandnes
Mandag-fredag: 08.30–15.15

Anbefaling om vaksine

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge alvorlig sykdom.  På denne nettsiden kan man lese om effekt og bivirkninger av vaksinen, slik at alle selv kan ta et informert valg: Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke lenger er grunnlag for å anbefale grunnvaksinering til personer i aldergruppen 18-64 år som ikke har noen underliggende risikofaktorer som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Oppfriskingsdose 

Prioriterte grupper for oppfriskningsdose - FHI

 • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Aldersgruppen 6 måneder - 11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering

Det skal ha gått 6 måneder fra sist oppfriskningsdose. Dersom du nylig har gjennomgått koronasykdom må du vente minst tre uker før du kan ta vaksinen. Dersom du har tatt en annen vaksine, bør du vente en uke.

Vaksine til barn og ungdom i risikogruppe

Har du et barn eller ungdom i en risikogruppe og derfor anbefalt korona- og/eller influensavaksine? Da kan du bestille time på reisevaksinekontoret. Det er mulig med samvaksinering, dvs å få satt begge vaksinene samme dag der det er anbefalt.  

 

Merk at for barn i alderen 6 måneder til 9 år, som ikke er vaksinert eller har fått påvist influensasykdom tidligere, anbefales to doser influensavaksine med et intervall på minimum 4 uker, uavhengig av vaksinetype. Husk derfor å bestille tid to dager med minst 4 ukers mellomrom.  

 

Barn og ungdom med alvorlig svekket immunforsvar kan grunnvaksineres mot korona med flere doser etter vurdering av behandlende lege. Oppfriskningsdose vurderes i henhold til gjeldende anbefalinger. Ta derfor kontakt med barnets/ungdommens lege for å vite behovet for antall doser.

 

Det er foreløpig satt opp 4 faste vaksinedager der reisevaksinekontoret holder åpent kl 17-20:   

17 oktober

25 oktober

7 november

15 november

 

Time bestilles gjennom å ringe reisevaksinekontoret: 51336030

 

Barn i alderen 6 måneder - 17 år som er i riskogrupper anbefales koronavaksine. Når barn og unge under 16 år skal vaksineres trengs samtykke fra begge foreldre. Du kan signere samtykke digitalt her.

Les mer om influensavaksinering av barn i risikogrupper her: Influensavaksine til barn i risikogrupper - FHI

Les mer om koronavaksinering av barn i risikogrupper her: Informasjon om koronavaksine - FHI

Her kan du bestille time for koronavaksine i Sandnes

I år kan du bestille time for både korona-og influensavaksine hos de fleste fastleger i Sandnes kommune. FHI anbefaler samvaksinering da de som har behov for disse vaksinene oftest er i samme risikogrupper*.

* Noen få unntak. Snakk med din fastlege hvis du er i tvil.  

Koronavaksinen er gratis, men influensavaksine må du betale for.

 

Det blir ikke organisert vaksinedager i regi av kommunen i år.

Hvis du er i en prioritert risikogruppe kan du bestille time hos din fastlege eller private aktører.

Følgende private aktører i Sandnes er tilgjengelige:

Apotek 1 Maxi
Bestill time hos Apotek 1 Maxi via Helseboka.
Telefon: 51 68 28 50

Apotek 1 Kvadrat
Bestill time hos Apotek 1 Kvadrat via Helseboka eller på telefon 51 63 51 50.

Centrum Vaksiner
Bestill time på nettsidene eller telefon 51 93 86 80.
Tvillinggården, Luramyrveien 40 (3. etasje i bygg 1 - vis a vis Knoksen)

Kan jeg komme til vaksinering uansett helsetilstand?

Nei, du skal ikke møte opp til dersom du på vaksinasjonsdagen svarer ja på minst ett av disse spørsmålene (gi beskjed så raskt som mulig til stedet der du skulle bli vaksinert, så får du ny time):

 • Har du forkjølelsessymptomer, feber (over 38 grader) eller andre tegn på infeksjonssykdom?
 • Er du blitt vaksinert med en annen vaksine i løpet av siste 7 dagene? (du kan sette influensavaksine samtidig med koronavaksine)
 • Har du vært smittet av koronaviruset? Det skal ha gått minst tre uker siden du ble frisk etter sykdom, men et lengre intervall gir som vanligvis bedre virkning.
 • Bruker du immundempende medisiner (utenom kortisonpreparater som Prednisolon og Dexametason)? Da skal dose to gis etter tre uker. Gi beskjed til den som vaksinerer deg.
 • Er du gravid uten å tilhøre en av risikogruppene for alvorlig koronasykdom? Ta kontakt med fastlegen din.
 • Har du eller har du hatt brystkreft? Oppgi dette til den som vaksinerer deg. Da settes vaksinen i motsatt arm hvis mulig.
 • Har du nettopp fått influensavaksine? Pass på at du får de to vaksinene med minst 7 dagers mellomrom.
Har vaksinene bivirkninger?

Ifølge FHI kan koronavaksinen gi bivirkninger. Det er stort sett milde eller moderate bivirkninger som går over etter noen dager, men for noen vil symptomene kunne være mer uttalte.

Her finner du informasjon fra FHI om bivirkninger og symptomer.

Statens legemiddelverk overvåker bivirkningene.

Hvor kan jeg finne enda mer informasjon om koronavirus og vaksine?

Du finner offisiell informasjon på FHI sine nettsider.

Se også informasjon på helsenorge.no

Other languages

Information about the corona virus vaccine in several languages.

Sist oppdatert: 28.09.2023