account_circle Min side

Kommuneoverlege

 • Kommuneoverlegene er kommunens øverste medisinskfaglige rådgivere. De tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.
 • Kommuneoverlegene jobber med helsetilstanden i befolkningen og miljøet og samfunnsforholdene de lever i.
Hva gjør kommuneoverlegene?

De viktigste arbeidsoppgavene innen samfunnsmedisin er:

 • overvåkning og analyse av helsetilstanden i befolkningen og faktorer som kan påvirke helsetilstanden positivt og negativt
 • overvåkning og analyse av helsetjenesten på alle forvaltningsnivåer
 • planlegging, gjennomføring, evaluering og kvalitetssikring av tiltak i egen og andre sektorer for å bedre helsetilstanden og forebygge sykdom.
 • tilsyn med tjenesteytingen og ledelse av helsetjenester faller også til dels innenfor kommuneoverlegenes virksomhetsområde
 • Miljørettet helsevern
 • Smittevern og vaksiner

Kommuneoverlegene er medisinskfaglige rådgivere i kommunen. De jobber ikke med å behandle pasienter eller svare på individuelle henvendelser.

Kommuneoverlegene i Sandnes

Kommuneoverlegene er kommunens øverste medisinskfaglige rådgivere. De tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.

Sandnes kommune har tre kommuneoverleger:

 • Guro Hafnor Røstvig
 • Balpreet Kaur Sandhu
 • Alexandra Johnsson

Sist oppdatert: 04.01.2023