account_circle Min side

Jæren øyeblikkelig hjelp

Kommunalt akutt døgntilbud (KAD) er et samarbeid mellom kommunene Klepp, Gjesdal, Time og Sandnes. Tilbudet kalles Jæren øyeblikkelig hjelp og et alternativ til innleggelse på sykehus.

Avdelingen har 12 sengeplasser som skal være tilgjengelig for kommunenes innbyggere døgnet rundt.

Jæren øyeblikkelig hjelp er lokalisert i nye lokaler på Stangeland.

Hvem er Jæren øyeblikkelig hjelp for?

Målgruppen er pasienter med kjent sykdom som ved forverring kan få behandling som er avtalt på forhånd, og hvor almenntilstanden tilsier at et slikt tilbud kan være like godt, eller bedre enn innleggelse på sykehus.​

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Brannstasjonsveien 2, 4312 Sandnes

Telefon

51 60 77 00

Åpningstid

Åpent hele døgnet

Sist oppdatert: 07.12.2022