account_circle Min side

Gauken legesenter

Besøksadresse:
Ganddalsgata 7, 4306 Sandnes

Åpningstid:
Mandag – fredag 08.30-15.00

Telefon: 400 27 799

Telefontid:
Mandag-fredag 08.30–11.00 og 13.00–14.00

Viktig informasjon:

  • Gauken legesenter har en pasientliste som mangler lege og vikar. Personene dette gjelder har fått skriftlig beskjed i brev sendt 1. november.
  • Gauken legesenter har ikke kapasitet til å gi helsehjelp til de som står på denne pasientlisten per i dag.
  • Pasientene kan ta kontakt med legevakten for helsehjelp dersom det haster. Legevakten har plikt til å vurdere problemstillingen pasienten har, og om dette skal håndteres av legevakt.
  • Legevakt gir kun helsehjelp som er akutt og nødvendig. Legevakt kan ikke, og skal ikke, være fastlege for innbyggere uten lege. Problemstillinger som kan vente må vente.
  • Pasientene kan kjøpe private helsetjenester for egen regning.
  • Pasientene som ikke har fastlege og fastlegevikar, og som ønsker fastlege anbefales å følge med på helsenorge.no. Her kan du velge lege med ledig listeplass, eller sette deg på venteliste. Det er mulig å velge lege utenfor kommunen.

Sist oppdatert: 05.12.2022