account_circle Min side
HjemGravplassKirkesogn og gravplasser

Kirkesogn og gravplasser

Sandnes kirkelige fellesråd har ansvaret for at gravplasser og bygninger forvaltes med orden og verdighet i samsvar med gjeldene lover, forskrifter og vedtekter. Sandnes kommune skal på vegne av Sandnes kirkelige fellesråd ivareta forvaltning-, planleggings- og driftsoppgaver av gravplassene.

Kart over kirkesogn 

Kirkesogn

Forsand kyrkjegard

Forsand kyrkjegard, anlagt 1850-tallet og utvidet på slutten av 1970-tallet, er i dag på tilsammen 8,1 mål.

Forsand januar 2020.jpg

Gravplasskart

Adresse: 

Forsand kyrkje , Kyrkjevegen 4, 4110 Forsand

Gand gravlund 

ligger 250 m sør for gamle Sandnes rådhus, og ble anlagt som hjelpekirkegård for Høyland. Gravlunden ble anlagt i 1939, og er i dag på 25 mål. De fleste seremoniene går fra Sandnes kapell. 

Gand 3.jpg

Gravplasskart

Adresse:

Gand gravlund, Telthusveien, 4319 Sandnes  

 

Høle kyrkjegard 

ved Høle kyrkje, har opprinnelig vært et kirkested fra middelalderen. De eldste bevarte gravminnene er fra 1850-tallet. Kirkegården ble sist utvidet i 1989, og er nå på til sammen 12 mål.

Høle 2.jpg

Gravplasskart

Adresse:

Høle kyrkje, Hølenesveien, 4308 Sandnes  

Høyland kirkegård 

ved Høyland kirke, har gravminner tilbake til 1860-tallet. Kirkegården ble sist utvidet i 2005, og totalarealet er nå til sammen 46 mål. Det ligger en fredet middelalderkirkegård på andre siden av Høylandsåna. Denne vil bli et sentralt element i en fremtidig utvidelse av kirkegården. 

Høyland høst 2.jpg

Gravplasskart.

Adresse:

Høyland kirke, Gamle Ålgårdsveien 141, 4325 Sandnes 

Lyse kirkegård

Lyse kirkegård er fra 1850-tallet, men ble opparbeidet slik den sees i dag da Lyse kapell ble bygget i 1961 og er på 5,1 mål.

Lyse 1.jpg

Adresse:

Lyse kapell, Kapellvegen 8, 4127 Lysebotn

Malmheim kirkegård 

ved Julebygda kapell, ble tatt i bruk i 1912. Kirkegården ble sist utvidet i 1993, og er nå på 10,4 mål. 

Malmheim 1.jpg

Gravplasskart

Adresse:

Julebygda kapell, Leiteveien 150, 4321 Sandnes 

Riska gravlund 

ble tatt i bruk i 1942 og utvidet i 1994. Gravlunden ble utvidet med 5 da i 2011 og er nå på til sammen 15 mål. 

Riska nye høst 2023.jpg

Gravplasskart

Adresse:

Riska gravlund, Hommersandbakken, 4311 Hommersåk  

Riska kirkegård 

ved Riska gamle kirke er nedlagt. 

Riska gml 1.jpg

Adresse:

Riska gamle kirke, Kaiveien 2, 4310 Hommersåk 

Sandnes gamle og Sandnes nye gravlund 

ligger vest for Rådhuset og nordover. Sandnes gamle ble klar til bruk i 1882 og utvidet i 1907. Sandnes nye ble anlagt i 1937 med tilhørende gravkapell. 

Sandnes nye 2.jpg

Sandnes gml 2.jpg

Gravplasskart

Link til informasjon om gjenåpning av Stangelandsåna.

Adresse:

Sandnes gamle og Sandnes nye gravlund, Telthusveien 1, 4319 Sandnes 

Soma gravlund

ligger langs Sandnesveien. Første del av den nåværende gravlunden ble anlagt i 1916, så kom det utvidelser i 1982, 1992 og 1999. I 2010 sto nok en utvidelse ferdig med 1600 kistegraver og 290 urnegraver. Denne utvidelsen markerer seg spesielt ved at det ble anlagt et eget gravfelt tilrettelagt for muslimsk gravferd. 

Soma Navnet minnelund.jpg

Gravplasskart

Adresse:

Soma kapell, Sandnesveien 307, 4312 Sandnes 

Sviland kyrkjegard

ved Sviland kyrkje ble tatt i bruk i 1913 og er den minste kyrkjegarden i Sandnes. Kyrkjegarden ble sist utvidet i 2009 med 2,4 mål, og er nå på totalt 7 mål.

Sviland 2.jpg

Gravplasskart

Adresse:

Sviland kyrkje, Lyngnesveien 37, 4308 Sandnes  

 

Øvrige kirker, kapeller, menighetssentre kommunen

Høyland menighetssenter

Kyrkjeveien 345

4325

Sandnes

Sandnes kirke

Kirkeveien 10

4307

Sandnes

Sandnes menighetssenter

Eidsvollgata 44

4307

Sandnes

Riska kirke

Amboltveien 2

4311

Hommersåk

Gand kirke med tilbygg

Juvelveien 4

4318

Sandnes

Lura kirke

Kobberveien 109

4313

Sandnes

Hana kirke

Åsveien 124

4328

Sandnes

 

Sist oppdatert: 06.12.2022