account_circle Min side
HjemGravplassGravsted og gravtype

Gravsted og gravtype

Valg av grav drøftes vanligvis med begravelsesbyrået i forkant av gravferden. Byrået formidler pårørendes ønske til gravplassforvaltningen (Sandnes kommune, Park, idrett og vei). Det kan tilvises grav for personer uten bopel i kommunen etter gjeldende takster.

I Sandnes tildeles grav etter avdødes bostedsadresse og kirkesogn. Se kart over kirkesogn.

Ved valg av kremasjon/urnenedsettelse faller bestemmelsen om soknetilhørighet bort, og en står fritt til å velge hvilken gravplass urnen skal settes ned på.

Ved Sandnes gravlund og Gand gravlund tildeles nye graver kun til urne. Informasjon om de ulike gravplassene i Sandnes er presentert i Gravplassmeldingen for Sandnes kommune. 

Gravtyper i Sandnes:

Det skal som hovedregel bare plasseres ett gravminne på hvert gravsted.

 • Ny enkel kistegrav: har plass til en kiste og opptil 9 urner (bilde)
 • Nytt dobbelt gravsted (en frigrav + en festegrav): har plass til to kister og opptil 18 urner (bilde).
 • Nytt dobbelt gravsted på muslimsk gravfelt  (en frigrav + en festegrav): har plass til to kister (bilde).
 • Ny urnegrav: har plass til 4 urner. Gravminne max tillatte bredde 60 cm. Soma, Høyland, Riska (bilde).
 • Urnegrav med ferdigmontert gravminne, Soma gravlund. Urnegrav med montert gravminne med 4 sider. Hver side festes for seg og ansees som en grav hvor det er plass til 4 urner (bilde).
 • Ny urnegrav hvor gravminner settes opp innenfor en avgrenset sirkel og har plass til 4 urner. Soma felt EE. Gravminne maksimal bredde 60cm og fundament 70cm, kjøpes av fester. (bilde)
 • Barnegravfelt: har graver med mindre mål enn ordinære graver. Gravminne maks tillatte bredde 60 cm. 
 • Gravlegging i festet grav er ikke en gravtype, men status på en enkel eller dobbel grav med tidligere inngått avtale, hvor ny gravlegging av kiste kan skje når fredningstid er utløpt. Urne kan settes ned før utløp fredningstid.
 • Urnegrav i anonym minnelund. Felt uten gravminne (bilde).
 • Urnegrav i Navnet minnelund. Felt med ett felles minnesmerke, Sandnes gamle gravlund (bilde).
 • Urnegrav i Navnet minnelund. Felt med ett felles minnesmerke, Soma gravlund (bilde)

Sist oppdatert: 09.02.2024