map Kart account_circle Min side
HjemGravplassGravferd

Gravferd

Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Ellers vil det være avdødes nærmeste etterlatte som har ansvaret for dette.

Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, fattes nødvendig avgjørelse av kommunen. Avgjørelsen kan ikke påklages. Dersom ingen sørger for gravferden, skal den besørges av kommunen der avdøde hadde sin bopel.

Kirkelig fellesråd sin avgjørelse om å forlenge eller forkorte fristen for kremasjon og gravferd kan heller ikke påklages.

Dersom pårørende føler seg utsatt for feilaktig behandling av et begravelsesbyrå, kan de henvende seg til ”Klagenemnda for gravferdstjenester”. Dette er en uavhengig klageinstans som består av en jurist (som er nemndas leder), en representant for Forbrukerrådet og enrepresentant for gravferdsbransjen.

Les mer om gravferdstjenester på nettsidene til Forbrukerrådet.

Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. Dersom avdøde ikke skal kremeres, skal kistegravlegging skje senest ti virkedager etter dødsfallet.

Etterlatte kan selv ordne alt i forbindelse med en gravferd, men de fleste velger å få hjelp av et privat gravferdsbyrå.

Sist oppdatert: 09.02.2024