account_circle Min side
HjemGravplassGravstell

Gravstell

Sandnes kommune tilbyr gravstell ved inngåelse av en gravstellavtale. Det kan avtales stell for alt fra ett år til flerårige avtaler som varer opp til 20 år.

REGLEMENT FOR STELLAVTALER i SANDNES KOMMUNE

1. Gjennom de lokale vedtektene for gravplassene i Sandnes kommune, er det i § 8 gitt mulighet for ansvarlig/fester av grav å inngå avtale med gravplassforvaltningen om stell av grav; en gravstellavtale.

2. Det kan tilbys avtaler for ett eller flere år, inntil 20 år. Betalt faktura gjelder som avtaledokument.

3. Frist for innbetaling er 1. november året før ønsket igangsetting av stellavtalen. Avtaler inngått og innbetalt før 1.mars kan likevel komme med på innværende års liste over stellavtaler som utføres av Sandnes kommunes driftspersonell.

4. Stellavtalene vedlikeholdes slik kommunen finner det mest hensiktsmessig og tjenlig på vegne av ansvarlig/ fester og drift av gravplassene.

5. Ansvarlig/fester kan ikke endre på noe som er plantet etter at avtalen er igangsatt. Stellavtale kan ikke inngås dersom det er lagt bedplate i forkant av gravminnet.

6. Driftspersonell ved gravplassene kan ikke påta seg å ordne med kranser, anskaffe buketter e.l. til bestemte dager eller høytider.

7. Gravstellavtalens innehold tar utgangspunkt i størrelse på plantebed 50x85 cm. Det benyttes selvvanningskasse.
Vårstell: Stemorsblomster plantes innen 25.4.
Sommerstell: Sommerblomster plantes innen 15.6.
Allehelgensdag, 1.søndag i november, skal stellavtalene være ryddet og dekket med bar. Kranser til Allehelgensdag kan bestilles ekstra gjennom avtalen og kommer som tillegg i pris.

8. Når gjenværende beløpet for stell er mindre enn 2/3 av beløp for årlig stell, vil ansvarlig/fester få melding om den økonomiske situasjonen og gis anledning til å videreføre avtalen med innbetaling av nytt avtalt beløp.
Ønskes ikke stellavtalen videreført, eller sies opp før avtalens midler er brukt opp tilfaller resterende midler gravplassen, jfr. §8. Det gjelder også om gravfestet sies opp før festetidens utløp.

9. Kommunestyret kan vedta endringer i prisene ved hvert årsskifte. Endringene gjelder da også for løpende flerårige avtaler der varigheten da vil bli endret.

10. Det sendes ikke ut purring på faktura. Uten dekning avsluttes avtalen og selvvanningskasse fjernes. Ved ønske om å gjenoppta stell senere, vil det påløpe nytt etableringsgebyr for administrasjon og etablering av selvvanningskasse.
Avtaletiden kan ikke vare lengre enn fredningstiden ved fri grav, eller festetidens varighet ved festegrav.

11. Priser


Gravplassforvaltningen i Sandnes kommune

Bestill gravstell hos gravplassforvaltningen
Send-post til postmottak@sandnes.kommune.no  eller ring oss på telefon 51 33 50 00.

 

Sist oppdatert: 09.02.2024