account_circle Min side

Tillatelser til inngrep

Hvis du har et kulturminne på eiendommen din og du vet eller er usikker på hvordan du kan gjennomføre dette i tråd med regelverket, bør du tidligst mulig og før tiltaket iverksettes, melde fra til kommunen.

 

Ved spørsmål ta kontakt med:

Byantikvar Gro Persson
Tlf. 48 13 68 41

gro.persson@sandnes.kommune.no

 

Fredet kulturminne

Dersom kulturminnet er fredet, er det Rogaland fylkeskommune som bestemmer hva du har lov å gjøre. Du finner mer informasjon på Rogaland fylkeskommunes nettside.

Trykk her for å komme til ansvaret for vår felles kulturarv

 

Askeladden

Basen omfatter arkeologiske kulturminner som er automatisk fredet, eller som krever videre undersøkelser før fredningsstatus kan fastsettes (uavklart vernestatus), nyere tids kulturminner som er fredet, midlertidig fredet, vernet etter plan- og bygningsloven eller ansett som verneverdige. Med «nyere tids kulturminner» menes ettererformatoriske (etter 1537) bygg, anlegg og kirker.

SEFRAK-registrerte bygninger er ikke lagt inn i Askeladden, men er tilgjengelig via våre karttjenester.

Trykk her for å se på fredete kulturminner og Miljøer

 

Lurer du på noe?

 Servicekontoret

Postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.

Besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes

Telefon: 51 33 50 00 

e-post

 Byantikvar

Gro Persson

Tlf. 48 13 68 41

e-post

 

Publisert: 10.01.2017

Sist endret: 10.01.2017