account_circle Min side

Hvem bestemmer hva?

Kategorier vern

Kategorier vern
Kategorier   Hjemmel

1. Fredet

 • Sterkest vern
  Kulturminneloven

2. Vernet

 • Juridisk vernet
  Plan- og bygningsloven

3. Verneverdig/Bevaringsverdig

 • Høyt verneverdige kulturminner
  Juridisk vern avgjøres i kommuneplan- og reguleringsplanprosesser

4. Riksantikvarens NB! Områder

 • Bymiljø med nasjonal interesse

 

  Juridisk vern avgjøres i kommuneplan- og reguleringsplanprosesser

 

Hvem avgjør hva?

 

1. Riksantikvaren

 
 • Kulturminner av nasjonal verdi- vedtar fredning
 • Automatisk fredete kulturminner- kulturminner eldre enn 1537

2. Fylkeskommunen

 
 • Kulturminner av regional verdi
 • Gir råd i kommunale planprosesser
 • Fremmer innsigelser

3. Kommunen

 
 • Vedtar hvilke kulturminner som skal juridisk vernes etter Plan og bygningsloven

4. Byantikvaren

 

 
 • Har ansvaret for den lokale kulturminneforvaltningen
 • Gir kulturminnefaglige råd plan og byggesaksprosesser
 • Gir råd til private

 

Her får du mer veiledning om kulturminner fra Riksantikvaren.

 

Lurer du på noe?

 Byantikvar

 • Gro Persson
 • Tlf. 48 13 68 41
 • epost

Publisert: 15.05.2017

Sist endret: 15.05.2017