map Kart account_circle Min side

Feiing og tilsyn med ildsteder

Rogaland brann og redning IKS driver feiertjeneste for Sandnes kommune.

Rogaland brann og redning IKS jobber med risikobasert boligtilsyn og feiing. Det betyr at du ikke lenger trenger å bestille feier selv.

Rogaland brann og redning tar kontakt med deg når det er på tid med tilsyn. Dette vurderes ut fra kriterier som type skorstein, ildsted, alder på bolig, alder på beboere og type byggverk.

Mer om feiing, hvordan boliger prioriteres og sjekkes, samt kontaktinformasjon til feieren finner du på Rogaland brann og redning sine nettsider om boligtilsyn og feiing.

Les Forskrift om brannforebygging, § 17 om kommunens plikt til å gjennomføre feiiing og tilsyn.

Feiegebyret
Avgiften for feiing og tilsyn inngår i de kommunale avgiftene som husstandene betaler til kommunene to ganger i året.

Sist oppdatert: 01.03.2023