account_circle Min side

SLT - samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

Hva er SLT?

SLT står for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak.

Det er ungdom i alderen 12 til 18 år som er hovedmålgruppen for SLT - arbeidet i Sandnes. Hovedoppgavene til SLT og SLT-koordinator er blant annet å avdekke utfordringer knyttet til barne- og ungdomskriminalitet og bidra med forslag til ulike tiltak. Denne samordningsmodellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politiet, relevante kommunale enheter og andre aktuelle aktører.

Konfliktrådet har det nasjonale ansvaret for faglig oppfølgig av SLT.

Du kan lese mer og se filmer om SLT-arbeidet på Konfliktrådet sine nettsider.

Slik er SLT-arbeidet organisert

SLT-arbeidet er forankret i politiråd. Politiråd består av blant annet: ordfører (leder), stasjonssjef ved Sandnes politistasjon, kommunedirektør, kommunaldirektør for oppvekst og beredskapssjef. SLT koordinator er sekretær i Politirådet.

Koordineringsnivåer i Sandnes består av Samordningsutvalget og operativ SLT gruppe. Begge gruppene er tverrfaglig sammensatt. 

I Sandnes har vi i tillegg 5 oppvekstgrupper med representanter fra ulike tjenester som jobber direkte med barn og unge. 

Publisert: 03.01.2019

Sist endret: 03.01.2019