account_circle Min side

Skolerute

Skoleruten er en oversikt over skoleårets ferie- og fridager, og gjelder for alle skolene i Sandnesskolen. Skolerutene fra og med 2023 - 2024 inneholder kun informasjon om høstferie og vinterferie som er felles for hele Rogaland.

Skolerute 2023 - 2024

Måned

Merknad

Juli Oppstart SFO på alle skoler: 31. juli
August Skolestart onsdag 16. august

September

 
Oktober Høstferie uke 41: 9 – 13. oktober
November Fridag for elevene fredag 17.november
Desember Siste skoledag før jul onsdag 20. desember
Januar Første skoledag etter jul onsdag 3. januar
Februar Vinterferie uke 9: 26. februar – 1. mars
Mars

Vinterferie uke 9: 26. februar – 1 mars.

Påskeferie 25. mars - 2. april

April

Påskeferie 25. mars – 2. april

Første skoledag etter påske onsdag 3. april

Mai

Fri onsdag 1. mai (offentlig høytidsdag), torsdag 9. mai (Kr. Himmelfartsdag),  fredag 10.mai (fridag for elevene), fredag 17. mai (grunnlovsdag), mandag 20.mai (2.pinsedag)

Juni

Siste skoledag før sommerferien er torsdag 20. juni.
Siste åpningsdag SFO. Fredag 28. juni

  190 skoledager i skoleåret 2023 - 2024

 

Skolerute 2022 - 2023

Måned Merknad
August Oppstart SFO på alle skoler: Mandag 1. august
Skolestart onsdag 17. august for alle elever
September  
Oktober

Høstferie uke 41: 10 - 14. oktober

November Fridag for elevene fredag 18. november
Desember Siste skoledag før jul onsdag 21. desember
Januar Første skoledag etter jul tirsdag 3. januar
Februar Vinterferie uke 9: 27. februar. til 3. mars
Mars

Vinterferie uke 9: 27. februar. til 3. mars

April Påskeferie fra mandag 3. april til og med tirsdag 11. april
Mai Fri mandag 1. mai (offentlig høytidsdag),  onsdag 17. mai (grunnlovsdag), torsdag 18. mai (Kr. Himmelfartsdag), fredag 19 mai (fridag for elevene) og mandag 29. mai (2. pinsedag)
Juni

Siste skoledag før sommerferien er onsdag 21. juni.
Siste åpningsdag SFO. Fredag 30. juni

  190 skoledager i skoleåret 2022 - 2023

Publisert: 28.03.2017

Sist endret: 28.03.2017