map Kart account_circle Min side
HjemBarn, unge og familieSenter for flerspråklige barn og unge

Senter for flerspråklige barn og unge - FBU

Vår viktigste oppgave er å støtte barnehagene og skolene i deres arbeid med flerspråklige barn og unge. Det gjør vi på flere måter. Vi har tospråklige ansatte som jobber direkte med barn og unge i barnehagene og skolene. Deres viktigste oppgave er å støtte barnet / eleven i hens norskspråklige utvikling. Vi har fagledere og veiledere som veileder barnehager og skoler i deres arbeid med flerspråklige barn og unge.

Vi driver den åpne internasjonale kulturbarnehagen. Barnehagen er en viktig del av et arbeid med å rekruttere flere flerspråklige barn til barnehagene.

Vi har oppgaver knyttet til forvaltning og kvalitetssikring på vegne av Oppvekstdirektøren innen det flerspråklige området.

Foresatte til flerspråklige barn som har spørsmål eller bekymringer knyttet til sitt barns norskspråklige utvikling skal ta dette opp med barnehagen eller skolen. FBU veileder og støtter barnehagene og skolene både på individ- og systemnivå.

 

 

Sist oppdatert: 20.01.2023