map Kart account_circle Min side

Priser og betaling

Priser

Barnehagene har søskenmoderasjon på 30 prosent for barn nummer 2. For barn nummer 3 eller flere er plassen gratis fra august 2023. 

Priser kommunale barnehager fra 1. januar 2024

Oppholdstid 5 dager                 4 dager                 3 dager                 Delt plass           
Terminbeløp        3000 2640 2130 1800

 

Kostpenger     

 

390

 

312

 

234

 

195

Priser kommunale barnehager fra 1. august 2024
Oppholdstid 5 dager                 4 dager                 3 dager                 Delt plass           
Terminbeløp        2000 1760 1420 1200

 

Kostpenger     

 

390

 

312

 

234

 

195

Fakturering i kommunale barnehager

Foreldrebetalingen fordeles over 11 terminer per barnehageår. Juli er betalingsfri.

Det faktureres månedlig på etterskudd. Faktureringen vil løpe fra første oppholdsdag i barnehagen.

Manglende innbetaling av foreldrebetaling utover 2 terminer kan føre til oppsigelse av plassen.

Ved for sen henting vil det først gis en skriftlig advarsel av styrer. Foreldrene vil deretter bli fakturert. Dersom barnet, etter gjentatte purringer og skriftlig varsel ikke henter barnet innen åpningstiden, kan dette føre til at plassen blir oppsagt.

Dagplass

For barn med mindre enn hel plass, er det mulig å kjøpe tilfeldige dagplasser i tillegg. Det er styrer i barnehagen som avgjør om barnehagen har kapasitet den dagen/de dagene som ønskes. Avtale om kjøp av dagplasser kan ikke gjøres for et lengre tidsrom lang tid i forkant. Pris for kjøp av en dag er kr 250 og det selges kun hele dager.

Priser private barnehager

For priser i private barnehager, sjekk den enkelte barnehage sin hjemmeside.

 Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon gjelder for søsken i alle barnehager (kommunale og private). Søskenmoderasjonen utgjør 30 % for barn nr 2. Med barn nummer 2 menes det nest eldste barnet som går i barnehage.  Fra 1. august 2023 er barnehagen gratis fra og med 3. barnet for foreldre som har 3 eller flere barn i barnehagen samtidig.


Foreldre må sikre at barna er registrert med samme fakturamottaker i oppvekstportalen. Dette er nødvendig for at søskenmoderasjon blir beregnet.

Søskenmoderasjon blir automatisk beregnet dersom barna går i;
• samme private barnehage
• samme kommunale barnehage
• forskjellige kommunale barnehager

Foreldrene/foresatte må selv gi beskjed dersom;

  • de har barn i en privat og en kommunal barnehage
  • de har barn i forskjellige private barnehager

Dette gjøres ved å gi beskjed til opptakskontoret på e-post: barnehageopptak@sandnes.kommune.no

Moderasjon omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de til enhver tid er registrert i folkeregisteret. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken og fosterbarn. 

Sykdom

Rådmannen kan etter søknad frafalle krav om betaling for barnehageplass ved lengre sykdomsfravær. Forutsetningen er at sykdomsfraværet har mer enn 3 ukers varighet og at sykdomsfraværet har medført store ekstrautgifter for de foresatte. Ved søknad må utgiftene være dokumenterte.
 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid (for kommunale og private barnehager)

Du trenger ikke å søke om redusert foreldrebetaling fordi dette skjer automatisk når skatteoppgjøret er klart. Dersom du har vesentlig nedgang i inntekten din, må du likevel søke og legge ved dokumentasjon på nåværende inntekt. Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling

Hvem har rett på reduksjon i foreldrebetalingen?

  • Familier med inntekt under kr 550 000. 
  • Familier med inntekt under kr 615 590 har rett på gratis kjernetid, 20 timer i uken for barnehagebarn som er 2 år eller eldre.

 

Fra 1. august 2024 er inntektsgrensene

  • Familier med inntekt under kr 366 667. 
  • Familier med inntekt under kr 642 700 har rett på gratis kjernetid, 20 timer i uken for barnehagebarn som er 2 år eller eldre.
Mer informasjon om redusert foreldrebetaling

Redusert foreldrebetaling gis dersom maksprisen for barnehageplassen er høyere enn 6% av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt.  

Alle barnehagebarn, som er 2 år og eldre, og som bor i husholdninger med inntekt under kr 615 590 har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. (Fra 1. august 2024 er inntektsgrensen kr 642 700). Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra den høsten barnet har 3 år igjen til skolestart.

Ved beregning av foreldrebetalingen for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes fra betalingen for de 20 gratis oppholdstimene.

Sist oppdatert: 28.05.2024