map Kart account_circle Min side
HjemBarn, unge og familieBarnehageKommunen som barnehagemyndighet

Kommunen som barnehagemyndighet

Fra 1. januar 2021 trådte lovendring, som skiller kommunen som barnehagemyndighet og kommunen som barnehageeier fra hverandre, i kraft.

Kommunen som barnehagemyndighet

Kommunen skal organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier for å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet. Myndighetsansvaret ligger i et eget myndighetsledd under oppvekstdirektøren.

Du kan kontakte følgende dersom du ønsker kontakt med kommunen som barnehagemyndighet:

Inger Aarstad Bauge 99 25 29 88

 

Trygt og godt barnehagemiljø

Alle barn skal ha det trygt og godt i barnehagen. Opplever du at ditt barn ikke har det trygt og godt, er det viktig at du tar kontakt med barnehagen, slik at dere sammen kan lage en plan for å at barnehagemiljøet til ditt barn skal bli godt.

Dersom foreldre fortsatt er misfornøyd med barnehagens oppfølging av barnets barnehagemiljø, kan foreldrene henvende seg til barnehageeier eller barnehagemyndighet.

Barnehageeier for de kommunale barnehagene er barnehagesjefen. De private barnehagene har ulike eiere.
Barnehagemyndighet er organisert i et eget ledd under oppvekstdirektøren, og ledes av fagleder barnehagemyndighet.

Barnehageeier: Er ansvarlig for at barnehagene oppfyller pliktene de er pålagt i barnehagelovens § 41, 42 og 43, og har arbeidsgiveransvar og kan bistå og instruere barnehagene i håndtering av enkeltsaker.
Barnehagemyndighet: Skal påse at barnehagene etterlever regelverket, blant annet gjennom veiledning og tilsyn.

Sist oppdatert: 05.01.2024