map Kart account_circle Min side

Barnehagerute

Her er informasjon om ferie og planleggingsdager i barnehageåret. Dette gjelder for kommunale barnehager i Sandnes kommune.

Barnehagerute 2024/2025

OBS! Ikke vedtatt. Endringer kan komme i forbindelsen med kommunestyret 15.april.

Det er til sammen fem planleggingsdager i løpet av et barnehageår. I tabellen under finner du kun fire av dem. Den femte planleggingsdagen bestemmer samarbeidsutvalget i den enkelte barnehagen selv. Du må derfor sjekke nettsiden til din barnehage for å finne datoen på den femte planleggingsdagen. 

Måned Merknader
August 2024 Barnehagene er stengt 12. og 13. august (planleggingsdager). 
Oppstart nytt barnehageår onsdag 14. august.
November 2024 Barnehagene er stengt fredag 15. november (planleggingsdag).
Desember 2024 Barnehagene er stengt 24 og 31. desember (julaften og nyttårsaften).
April 2025


Barnehagene er stengt onsdag før skjærtorsdag samt skjærtorsdag, langfredag, andre påskedag og planleggingsdag 22.april

Mai 2025

Torsdag 1. mai offentlig høytidsdag, Torsdag 29. mai Kr. Himmelfartsdag

 

 

Juni

Mandag 9. juni 2.pinsedag

Juli 2025

Barnehagene er feriestengt i uke 28 og 29.

Mandag 7. til og med fredag 18.juli.

 

 

Barnehagerute 2023/2024

Det er til sammen fem planleggingsdager i løpet av et barnehageår. I tabellen under finner du kun fire av dem. Den femte planleggingsdagen bestemmer samarbeidsutvalget i den enkelte barnehagen selv. Du må derfor sjekke nettsiden til din barnehage for å finne datoen på den femte planleggingsdagen. 

Måned Merknader
August 2023 Barnehagene er stengt 14. og 15. august (planleggingsdager). 
Oppstart nytt barnehageår onsdag 16. august.
November 2023 Barnehagene er stengt fredag 17. november (planleggingsdag).
Desember 2023 Barnehagene er stengt 24 og 31. desember (julaften og nyttårsaften).
April 2024

Planleggingsdag 2. april
Barnehagene er stengt onsdag før skjærtorsdag samt skjærtorsdag, langfredag, andre påskedag og planleggingsdag 2.april

Mai 2024

Barnehagene er stengt 9., 17. og 20. mai (Kristi Himmelfartsdag, Grunnlovsdag og 2.pinsedag)

 

Juli 2024 Barnehagene er feriestengt i uke 28 og 29.

 

Publisert: 20.05.2020

Sist endret: 20.05.2020