account_circle Min side

Barnehagerute

Her er informasjon om ferie og planleggingsdager i barnehageåret. Dette gjelder for kommunale barnehager i Sandnes kommune.

Barnehagerute 2023/2024

Det er til sammen fem planleggingsdager i løpet av et barnehageår. I tabellen under finner du kun fire av dem. Den femte planleggingsdagen bestemmer samarbeidsutvalget i den enkelte barnehagen selv. Du må derfor sjekke nettsiden til din barnehage for å finne datoen på den femte planleggingsdagen. 

Måned Merknader
August 2023 Barnehagene er stengt 14. og 15. august (planleggingsdager). 
Oppstart nytt barnehageår onsdag 16. august.
November 2023 Barnehagene er stengt fredag 17. november (planleggingsdag).
Desember 2023 Barnehagene er stengt 24 og 31. desember (julaften og nyttårsaften).
April 2024

Planleggingsdag 2. april
Barnehagene er stengt onsdag før skjærtorsdag samt skjærtorsdag, langfredag, andre påskedag og planleggingsdag 2.april

Mai 2024

Barnehagene er stengt 9., 17. og 20. mai (Kristi Himmelfartsdag, Grunnlovsdag og 2.pinsedag)

 

Juli 2024 Barnehagene er feriestengt i uke 28 og 29.

Barnehagerute 2022/2023

Det er til sammen fem planleggingsdager i løpet av et barnehageår. I tabellen under finner du kun fire av dem. Den femte planleggingsdagen bestemmer samarbeidsutvalget i den enkelte barnehagen selv. Du må derfor sjekke nettsiden til din barnehage for å finne datoen på den femte planleggingsdagen

Måned Merknader
August 2022 Barnehagene er stengt 15. og 16. august (planleggingsdager). 
Oppstart nytt barnehageår 17. august.
November 2022 Barnehagene er stengt 18. november (planleggingsdag).
Desember 2022 Barnehagene er stengt 24 og 31. desember (julaften og nyttårsaften).
April 2023

Barnehagene er stengt 5. april (onsdag før skjærtorsdag)
Barnehagene er stengt 6., 7.,10. og 11. april (skjærtorsdag, langfredag, andre påskedag og planleggingsdag)

Mai 2023 Barnehagene er stengt 17. og 18. mai (Grunnlovsdag og Kristi Himmelfartsdag).
Juli 2023 Barnehagene er stengt i to ferieuker - uke 28 og 29.

Ferie

  • Barna må ha minst 5 uker ferie i løpet av barnehageåret. Foreldre som kan dokumentere at de ikke har tariff-festet rett på de siste 4 feriedagene opp til 5 uker, får dispensasjon for disse 4 dagene.
  • 3 uker må tas sammenhengende i juli måned.
  • Planleggingsdagene kan regnes som ferie.

Publisert: 20.05.2020

Sist endret: 20.05.2020