account_circle Min side

Åpen internasjonal kulturbarnehage

En åpen barnehage er et gratis tilbud for innbyggere i Sandnes kommune der barn sammen med foreldre kan møtes. Her blir man kjent med tradisjonelle barnehageaktiviteter og dagsrytme på en livssynsnøytral arena.

Bilde av Vågen videregående skole

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal åpen barnehage
  • Ligger i Vågen videregående skole i Sandnes sentrum
  • Satsingsområde: Musikk- og danselek
  • Aldersgruppe 0-3 (4) år
  • Maks antall barn som er tillatt i barnehagen er 15

Åpningstider

Tirsdag, onsdag og torsdag klokken 08.30 - 14.30.

NB! Følg med på Facebook-gruppen «Åpen internasjonal kulturbarnehage» for praktisk informasjon og aktiviteter i barnehagen. 

Ferie

Barnehagen har stengt i skolens høstferie, juleferie,vinterferie, påskeferie og sommerferie

Første dag etter sommerferien 2023 blir tirsdag 02.august 

Høstferie 09.-13. oktober 2023

Siste dag før juleferien onsdag 20.desember 2023

Vinterferie 26.februar-01.mars 2024

Påskeferie 25.mars-2.april 2024

Onsdag 1.mai 2024 stengt

Torsdag 09.mai 2024 Kr. himmelfartsdag stengt

Siste dag før sommerferien Onsdag 20.juni 2024 

Planleggingsdag (barnehagen stengt)

15. august 2023

07. september 2023

18. januar 2024

02. april 2024 

11. april 2024

Kontakt

Adresse

Åpen internasjonal kulturbarnehage
Holbergsgate 23
4306 Sandnes

Sted: Sandnes kulturskole (i samme bygg som Vågen videregående skole) – Rom B120 (Musikkbarnehagerommet).

Prosjektleder: Åse Alstad                                                                                            E-post: ase.alstad@sandnes.kommune.no

 

Kart

 Kart som viser inngangen til Åpen internasjonal barnehage på Vågen videregående skole

 

 

Timeplan

Tirsdager
Kl.08.30-14.30 Musikkbarnehagerommet B120
Kl. 08.30 Velkommen/mingling/fri lek (B120)
Kl. 10.30 Samlingsstund (B120)
Kl. 11.00 Lunsj (B120)
Kl. 11.30 Frilek 
kl. 12.30 Frilek
Kl. 14.30 Slutt

 

Onsdager
Kl.08.30-14.30 Musikkbarnehagerommet B120
Kl. 08.30 Velkommen/mingling/fri lek (B120)
Kl. 10.30 Samlingsstund (B120)
Kl. 11.00 Lunsj (B120)
Kl. 11.30 Frilek
Kl. 12.30 Frilek
Kl. 14.30 Slutt

 

Torsdager
Kl. 08.30-14.30 Musikkbarnehagerommet B120
Kl. 08.30 Velkommen/mingling/fri lek (B120)
Kl. 10.30 Samlingsstund (B120)
Kl. 11.00 Lunsj (B120)
Kl. 11.30 Frilek
kl. 12.30 Frilek
Kl. 14.30 Slutt

 

Sist oppdatert: 22.01.2024