account_circle Min side

Avfall som hentes hjemme

Farlig avfall, batterier og EE-avfall (elektrisk- og elektronisk avfall)

Glass- og metallemballasje

  • I beholder med oransje lokk

Grovavfall

  • Settes ut til avtalt dag

Papir, papp og kartong

  • I beholder med blått lokk.
   • Tømmes hver fjerde uke.

Matavfall

Restavfall

  • I beholder med svart lokk.
   • Tømmes annenhver uke.

Hageavfall

  • I beholder med grønt lokk.
   • Tømmes fast annenhver uke i perioden mars - november.

Juletre

  • Settes ut sammen med brun beholder i uke 2 eller 3.
   • Tømmes fast en gang i året.

Fra 2024: Plastemballasje

 

Sist oppdatert: 04.12.2023