map Kart account_circle Min side

Hjemmekompostering

Ønsker du å kompostere ditt eget mat- og/eller hageavfall?

Betingelsene for å kompostere ditt matavfall er: 

  • Du må inngå en Avtale om hjemmekompostering med Sandnes kommune. Dette gjelder hvis man skal kompostere alt matavfall, og dermed ikke bruker vanlig brun beholder.
  • Du må kompostere i en egen godkjent kompostbeholder, av typen varmekompostbeholder. Varmekompostbeholder av typen "KompostBjørn" kan leies av Sandnes kommune.  

  • Kjøkkenkompostering er en ordning som Sandnes kommune godkjenner. Hvis kjøkkenkompostering (for eksempel Bokashi) skal erstatte brun beholder, må du inngå Avtale om hjemmekompostering og legge ved kvittering for innkjøpt utstyr. Kjøkkenkompostering kvalifiserer som et avfallsminimerende tiltak, og du kan i etterkant av innkjøp søke om å få refundert deler av utgiftene.

  • Det er også mulig å deponere våtorganisk avfall i egen gjødselkjeller.
  • Du må ha gjennomført et kurs i hjemmekompostering, eller eventuelt ha erfaring med varmkompostering. Dette gjelder hvis du skal kompostere alt matavfall, og dermed ikke trenger vanlig brun beholder.
    Sandnes kommune og nabokommunene arrangerer 16 gratis kurs per år. Kursdatoer legges ut fortløpende, og påmelding skjer via www.hentavfall.no

Ønsker du kun å kompostere ditt eget hageavfall?

Her er det ingen særlige betingelser. Du må finne en egnet plass i hagen til dette. Du trenger ikke ha en isolert beholder til dette, men en enkel innhengning kan være lurt. 

Å kompostere hageavfall kan gjøres ved kaldkompostering - i motsetning til kompostering av matavfall som må løses ved varmkompostering. 

Sist oppdatert: 24.01.2024