Helsesykepleier i skolene

Innhold

Helsesykepleier i skolene

Skolehelsetjenesten er en forlengelse til helsestasjonens tilbud til barn og ungdom i skolepliktig alder. Helsesykepleier har fast kontortid på skolen og kan kontaktes direkte

Helsetjenester i Barneskolen

Skolehelsetjenesten skal medvirke til å øke barn og ungdoms kunnskaper om hvordan mestre eget liv, og ta selvstendige valg i forhold til egen helse og levevaner

På grunn av smittevernhensyn må alle som kommer til skolehelsetjenesten være friske og ikke ha tegn til luftveisinfeksjon. Dersom du har vært i utlandet, må avtalen utsettes til minimum 10 dager etter hjemkomst. 

Program for skolehelsetjenesten i barneskolen

 

1.klasse: Skolestartundersøkelse med helsesykepleier og lege. Helsesykepleier deltar på foreldremøte våren før eller like etter skolestart. Helsesykepleier presenterer seg i klassene.

 

2.klasse: Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV).

 

3.klasse: Høyde og vektmåling. Helseopplysning/samtale i gruppe eller klasse om psykisk og fysisk helse, gode og vonde hemmeligheter. Helsesykepleier deltar på foreldremøte.

 

6.klasse: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR). Helseopplysning/samtale i grupper om pubertet. Helsesykepleier deltar på SMISO undervisning.

 

7.klasse: Tilbud om HPV vaksine mot til gutter og jenter.

 

Program for helsetjenester i barneskolen

 

Vaksinasjonsprogrammet

 

Grunnvaksinasjon begynner vanligvis når barnet er 3 måneder gammelt og følger et nasjonalt program. For å vedlikeholde immuniteten fra sped- og småbarnsalder tilbys oppfriskningsdoser i skolealder. Foresatte vil få skriftlig melding om tidspunktene for påfyllingsdoser.

 

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalderen

 

Telefonnummer til helsesykepleier i barneskolene

Aspervika skole

Rachel Aasland: 51337874
Lisa Schønborg: 51335277

Austrått skole

Henriette Beckwith: 51335755

Bogafjell skole

Åse Karin Byberg: 91585291

Buggeland skole

Elisabeth Nordstrand: 51337883

Figgjo skole

Liv Ingunn Solbakken: 51335436

Forsand skule

Anne Selsvik: 51336360/40430239
Gunn Synnøve Refsland: 51336272 

Ganddal skole

Maria Knutsson: 94178994

Hana skole

Katrine Wassbø: 51335588

Hommersåk skole

Liv Margunn Høines: 51336343

Høle barne og ungdomsskole

Gunn Synnøve Refsland: 51336272 
Merethe Lundh: 51336218/46821475

Iglemyr skole

Brit Kristin Sædberg: 51335132

Kyrkjevollen skole

Silje Nesvåg Torp: 51336344

Lura skole

Ragnhild Viste: 51335278

Malmheim skole

Kristine Underhaug: 51335133

Maudland skole

Silje Stavne: 51335435

Porsholen skole

Heather Anne Hillersøy: 51338124

Tryggheim Forus

Ingunn Moi Haugen: 90402381

Sandnes Friskole

Gry Gunnarschjå: 46860219

Sandnes International school

Heather Anne Hillersøy: 51338124

Sandved skole

Kristine Underhaug: 51335133
Hilda Heikkinen: 51336471

Smeaheia skole

Kjetil Moseid: 51335771

Stangeland skole

Sissel Bernhardsen Rygg: 51336472

Sviland skole

Rachel Aasland: 51337874

Sørbø skole

Anne G. Stavland: 51337884

Trones skole

Linda Klippen: 51338407

Vatneli skole

Åse Karin Byberg: 51336346/91585291

 

 

 

Helsetjenester i Ungdomsskolen

Skolehelsetjenesten skal medvirke til å øke barn og ungdoms kunnskaper om hvordan mestre eget liv, og ta selvstendige valg i forhold til egen helse og levevaner.

På grunn av smittevernhensyn må alle som kommer til skolehelsetjenesten være friske og ikke ha tegn til luftveisinfeksjon. Dersom du har vært i utlandet, må avtalen utsettes til minimum 10 dager etter hjemkomst. 

Program for skolehelsetjenesten i ungdomsskolen

 

8 klasse: Foreldremøte. Presentasjon i klassen. Helsesykepleiers time. Høyde og vekt

 

9 klasse: Ikke fast planlagt program

 

10 klasse: Temadag om samliv og seksualitet. Vaksinasjon mot difteri, tetanus, kikhoste og polio (Boostrix-Polio)

 

Alle klassetrinn har tilbud om "Åpen dør" som er et lett tilgjengelig tilbud til elever eller foresatte slik at de kan oppsøke helsesykepleier uten først å gjøre en timeavtale.

 

Brosjyre Skolehelsetjenesten i ungdomsskolen

Telefonnummer til helsesykepleier i ungdomsskolene

 

Figgjo skole

Liv Ingunn Drarvik Solbakken: 51335436

Forsand skule

Anne Selsvik: 51336360/40430239
Gunn Synnøve Refsland: 51336272 

Giske Ungdomsskole

Magnhild H. Thomsen: 91577253

Høle skule

Gunn Synnøve Refsland: 51336272
Merethe Lundh: 51336218/46821475

Høyland ungdomsskole

Grete Kvammen: 51336474

Lundehaugen ungdomsskole

Margunn B. Ludvigsen: 95929990

Lurahammeren ungdomsskole

Gry Gunnarschjå: 46860219

Riska ungdomsskole

Merethe Lundh: 51336218/46821475

Sandnes Friskole

Gry Gunnarschjå: 46860219

Skeiene ungdomsskole

Åshild Haglund: 91570176

Tryggheim Forus

Ingunn Moi Haugen: 90402381

Wang Ung Sandnes

Åshild Haglund: 91570176

Øygard ungdomsskole

Hanna B. Simble: 94821683

 

Helsetjenester i Videregående skole

Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle elever i videregående skole og lærlinger. Helsesykepleier sitter på kontor på skolen. Helsesykepleier kan gi råd og veiledning i forskjellige typer helsespørsmål ut fra ungdommens egne ønsker og behov. Det kan være spørsmål rundt livsstil, trivsel, ansvar for egen helse, spiseproblemer, seksualitet, prevensjon og følelsesmessige problemer. Helsesykepleier har taushetsplikt og tilbudet er gratis.

På grunn av smittevernhensyn må alle som kommer til skolehelsetjenesten være friske og ikke ha tegn til luftveisinfeksjon. Dersom du har vært i utlandet, må avtalen utsettes til minimum 10 dager etter hjemkomst. 

 

Telefonnummer til helsesykepleier på Videregående skole

Vågen videregående skole

Agnete E. Torkildsen, helsesykepleier: mobil 97419394 

Bente Sleveland Stinessen, helsesykepleier: mobil 90286152

Gand Videregående skole

Torhild Hunsbedt, helsesykepleier: mobil 90229537

Bente Sleveland Stinessen, helsesykepleier: mobil 90286152

Sandnes Videregående skole

Anne-Lill Oma, helsesykepleier: mobil 90230502

Akademiet

Hilde Egenæs, helsesykepleier og sexolog: mobil 91746948

 

 

Tilbud til elever i videregående skole

Hva kan helsesykepleier bidra med?

Noen ganger kan man ha behov for å snakke med en voksen uten at man har et spesielt problem. Du kan ta opp hva du selv ønsker av små eller store ting, helsesykepleie gir råd, støtte og veiledning f.eks i forhold til:

 

  • Fysisk og psykisk helse
  • Skoleproblem/fravær
  • Ernæring/Spiseproblematikk
  • Rusproblematikk
  • Familievansker
  • Mobbing/ensomhet
  • Søvn
  • Tristhet/sorg
  • Kjærlighet
  • Seksuell helse

 

Helsesykepleier henviser videre i hjelpeapparat ved behov

Program for helsetjenesten i videregående skole

 

 

Helsestasjon for ungdom er også et tilbud du kan benytte. Se info om åpningstider på egen side. 

 

Hjelpetelefoner og chattjenester

Når ting blir vanskelig og du trenger noen å snakke med, eller du er bekymret for barn og unge som ikke har det bra, finnes det noen du kan kontakte. Her finner du en oversikt over telefonnumre eller chattjenester som kan hjelpe deg.

Trenger du noen å snakke eller chatte med?

 

 

Publisert: 11.01.2017 12:22
Sist endret: 13.08.2020 09:11