Helsestasjon for barn

Innhold

Helsestasjon for barn

Helsestasjonstjenester gir et gratis helsetilbud til alle barn i alderen 0-5 år og deres familier.

Når du/dere har født eller adoptert et barn vil helsestasjonstjenesten ta kontakt med deg/dere. Barnet vil få tilbud om helseundersøkelse og vaksinasjon ved ulike alderstrinn. Ved helsestasjonen kan dere få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets vekst, utvikling og trivsel.

Hvilken helsestasjon tilhører du/dere? Se gateregisteret

Skal du på reise med barn mellom 9 og 15 måneder til land med pågående meslingutbrudd, kan det være aktuelt å fremskynde MMR-vaksinen som beskytter mot meslinger, kusma og røde hunder. Det er ikke nødvendig med fremskyndet MMR-vaksine for barn som oppholder seg i Norge. 

Les mer på Folkehelsa sine sider

 

Kontaktadresse til helsestasjonen

Vågen og Ganddal helsestasjon har vanlige åpningstider og tar imot henvendelser fra hele kommunen.

Ganddal Helsestasjon: Tlf 51337870         Åpen helsestasjon: Fredag 12.15-14.00

Vågen Helsestasjon: Tlf 51336770             Åpen helsestasjon: Torsdag 13.30-15.00

Brueland helsestasjon

Telefonnummer: 51335897

Sted: Ganddalsgate 7, 4306 Sandnes

Åpningstider:

Se egne åpningstider for romjulen på forsiden

Mandag - Fredag fra kl. 08.00-15.00

Vær oppmerksom på at enkelte mandager er helsestasjonen/telefonen stengt fra kl 13.00 og ut dagen pga møter.

Åpen helsestasjon er på fredager kl. 12.00-14.30, her kan en møte uten timeavtale.

Ganddal helsestasjon

Telefonnummer: 51337870

Sted: Olabakken 5, 4321 Sandnes

Se egne åpningstider for romjulen på forsiden

Åpningstider: Hver dag fra kl 08.00-15.00

Vær oppmerksom på at enkelte mandager er helsestasjonen/telefonen stengt fra kl 13.00 og ut dagen pga møter.

Åpen helsestasjon fredager fra kl. 12.15-14.00, her kan en møte uten timeavtale.

 

Høle helsestasjon

Telefonnummer: 51337230

Se egne åpningstider for romjulen på forsiden

Sted: Høle samfunnshus, Apalstøveien 64, 4308 Sandnes

Åpningstider: Torsdag i partallsuker kl 08.30-13.00

Riska helsestasjon

Telefonnummer: 51337230

Sted: Nøtteskjellveien 9, 4310 Sandnes

Se egne åpningstider for romjulen på forsiden

Åpningstider: Mandag-Torsdag kl 08.00-14.00, Stengt fredag

Vær oppmerksom på at enkelte mandager er helsestasjonen/telefonen stengt fra kl 13.00 og ut dagen pga møter.

Åpen helsestasjon onsdager fra kl. 14-15

 

Vågen helsestasjon

Telefonnummer: 51336770

Sted: Holbergsgate 16, 4306 Sandnes

Se egne åpningstider for romjulen på forsiden

Åpningstider:

Hver dag fra kl. 08.00-15.00

Vær oppmerksom på at enkelte mandager er helsestasjonen/telefonen stengt fra kl 13.00 og ut dagen pga møter.

Åpen helsestasjon torsdager kl. 13.30-15.00,her kan en møte uten timeavtale.

 

Helsestasjonens tilbud

Tjenesten har som mål å fremme helse og forebygge sykdom. Ved helsestasjonen kan dere få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets vekst, utvikling og trivsel. Amming og ernæring, reaksjoner etter svangerskap og fødsel, stell av sped- og småbarn, søvn, språkutvikling, grensesetting og lek er temaer som småbarnsforeldre kan være opptatt av. Helsestasjonen gir tilbud om veiledning individuelt, eller i grupper.

Følgende faggrupper er tilknyttet helsestasjonstjenesten, jordmor, helsesykepleier, helsesekretær, lege og fysioterapeut.

 

Hjemmebesøk

Helsestasjon følger opp barn fra fødsel til skolealder. Etter fødsel tar helsesykepleier kontakt og avtaler tid for hjemmebesøk.

Avtaler på helsestasjonen for barn i alderen 0-5 år

Alle barn i Sandnes kommune har krav på oppfølging fra Helsestasjonstjenesten ut fra  følger vårt program for oppfølging i helsestasjon.Ved behov for oppfølging utover det faste programmet tilpasses dette individuelt

 

7 - 10 LEVEDØGN                                                                 7 - 10 dager v/ helsesøster

HJEMMEBESØK TIL NYFØDTE                                        1 - 2 uker v/ helsesøster

BARSELGRUPPE 1. treff                                                      4 - 6 uker v/ helsesøster og jordmor

INDIVIDUELL KONSULTASJON - vaksine                       6 uker v/ helsesøster og lege

BARSELGRUPPE 2. treff                                                      8 - 10 uker v/ helsesøster og fysioterapeut

INDIVIDUELL KONSULTASJON - vaksine                       3 md v/ helsesøster

INDIVIDUELL KONSULTASJON                                      4  md v/ helsesøster

INDIVIDUELL KONSULTASJON - vaksine                      5 md v/ helsesøster

INDIVIDUELL KONSULTASJON                                      6 md v/ helsesøster og lege

INDIVIDUELL KONSULTASJON                                      8  md v/ helsesøster

INDIVIDUELL KONSULTASJON                                      10   md v/ helsesøster

INDIVIDUELL KONSULTASJON - vaksine                      1 år v/ helsesøster og lege

INDIVIDUELL KONSULTASJON - vaksine                      15 md v/ helsesøster

INDIVIDUELL KONSULTASJON                                      2 år v/ helsesøster og lege 

INDIVIDUELL KONSULTASJON                                      4 år v/ helsesøster

 

INDIVIDUELL KONSULTASJON - 4 år v/ helsesøster

Åpen helsestasjon

Brueland helsestasjon: Åpen helsestasjon fredager kl. 12-14.30

Ganddal helsestasjon: Åpen helsestasjon fredager fra kl. 12.15-14

Riska helsestasjon: Åpen helsestasjon onsdager fra kl. 14-15

Vågen helsestasjon: Åpen helsestasjon torsdager kl. 13.30-15.00

 

Ganddal helsestasjon: Fredager fra kl 12.15-14

Vaksinasjon

Grunnvaksinasjonen foregår på helsestasjonen. Den begynner vanligvis når barnet er 3 måneder gammelt og følger programmet i tabellen nedenfor. Oppfriskingsdoser av vaksinene gis i skolealder. 

Vaksinering med BCG til definerte risikogrupper blir gitt henholdsvis ved 6 ukers alder.

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalderen (flere språk)

Om rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Norwegian Childhood Immunisation Programme - information for parents

Vaksinasjon av barn mot tuberkulose - BCG vaksine (brosjyre på flere språk)

Nyttig informasjon/brosjyrer

Kurs

Samlivskurs for førstegangsforeldre med barn fra 0-2 år

Familievernkontoret i Sør-Rogaland inviterer i samarbeid med Sandnes kommune til samlivskurset Godt samliv. Dette er et tilbud til førstegangsforeldre, dere som enten har fått eller som snart får deres første barn.

Kursholder er Anders Solfjeld Gjerdseth som jobber som familieterapeut ved Familievernkontoret i Sør-Rogaland.

Kurset holdes over tre kvelder:

Torsdag 19.09, torsdag 26.09 og torsdag 3.10 på Ganddal helsestasjon

Klokkeslett hver kveld er 18-20:30.

Dere kan dessverre ikke ha med barn på kurskveldene, for å sikre optimalt utbytte for alle kursdeltakere.

Det vil bli enkel servering med kaffe/te og litt å knaske på.

Påmelding skjer via Ganddal helsestasjon:

Tlf: 51 33 78 70

Påmeldingsfrist: 12.9.19

VELKOMMEN!!

FØRSTEHJELPSKURS FOR SMÅBARNSFORELDRE

Det er tilbud om gratis førstehjelpskurs for småbarnsforeldre! Datoer legges ut når det er klart.

Informasjon om kurset og påmelding på rogbr.no her                                                                                                                                                                                                                                                               

Publisert: 28.12.2016 13:14
Sist endret: 03.10.2019 07:28