Helsestasjon for barn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Helsestasjon for barn

Helsestasjonstjenester gir et gratis helsetilbud til alle barn i alderen 0-5 år og deres familier.

Når du/dere har født eller adoptert et barn vil helsestasjonstjenesten ta kontakt med deg/dere. Barnet vil få tilbud om helseundersøkelse og vaksinasjon ved ulike alderstrinn. Ved helsestasjonen kan dere få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets vekst, utvikling og trivsel.

Adressen din avgjør hvilken helsestasjon du tilhører, finn din helsestasjon her

Kontaktadresse til helsestasjonen

Brueland helsestasjon

Telefonnummer: 51335897

Sted: Ganddalsgate 7, 4306 Sandnes

Åpningstider: Hver dag fra kl 08.00-15.00

Ganddal helsestasjon

Telefonnummer: 51337870

Sted: Olabakken 5, 4321 Sandnes

Åpningstider: Hver dag fra kl 08.00-15.00

Høle helsestasjon

Telefonnummer: 51337230

Sted: Høle samfunnshus, Apalstøveien 64, 4308 Sandnes

Åpningstider: Torsdag i partallsuker kl 08.30-13.00

Riska helsestasjon

Telefonnummer: 51337230

Sted: Nøtteskjellveien 9, 4310 Sandnes

Åpningstider: Mandag-Torsdag kl 08.00-14.00, Stengt fredag

Vågen helsestasjon

Telefonnummer: 51336770

Sted: Holbergsgate 16, 4306 Sandnes

Åpningstider: Hver dag fra kl 08.00-15.00

 

Helsestasjonens tilbud

Tjenesten har som mål å fremme helse og forebygge sykdom. Ved helsestasjonen kan dere få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets vekst, utvikling og trivsel. Amming og ernæring, reaksjoner etter svangerskap og fødsel, stell av sped- og småbarn, søvn, språkutvikling, grensesetting og lek er temaer som småbarnsforeldre kan være opptatt av. Helsestasjonen gir tilbud om veiledning individuelt, eller i grupper.

Følgende faggrupper er tilknyttet helsestasjonstjenesten, jordmor, helsesøster, helsesekretær, lege og fysioterapeut.

 

Hjemmebesøk

Helsestasjon følger opp barn fra fødsel til skolealder. Etter fødsel tar helsesøster kontakt og avtaler tid for hjemmebesøk.

Avtaler på helsestasjonen for barn i alderen 0-5 år

Alle barn i Sandnes kommune har krav på oppfølging fra Helsestasjonstjenesten ut fra  følger vårt program for oppfølging i helsestasjon.Ved behov for oppfølging utover det faste programmet tilpasses dette individuelt

 

7 - 10 LEVEDØGN                                                                 7 - 10 dager v/ helsesøster

HJEMMEBESØK TIL NYFØDTE                                        1 - 2 uker v/ helsesøster

BARSELGRUPPE 1. treff                                                      4 - 6 uker v/ helsesøster og jordmor

INDIVIDUELL KONSULTASJON - vaksine                       6 uker v/ helsesøster og lege

BARSELGRUPPE 2. treff                                                      8 - 10 uker v/ helsesøster og fysioterapeut

INDIVIDUELL KONSULTASJON - vaksine                       3 md v/ helsesøster

INDIVIDUELL KONSULTASJON                                      4  md v/ helsesøster

INDIVIDUELL KONSULTASJON - vaksine                      5 md v/ helsesøster

INDIVIDUELL KONSULTASJON                                      6 md v/ helsesøster og lege

INDIVIDUELL KONSULTASJON                                      8  md v/ helsesøster

INDIVIDUELL KONSULTASJON                                      10   md v/ helsesøster

INDIVIDUELL KONSULTASJON - vaksine                      1 år v/ helsesøster og lege

INDIVIDUELL KONSULTASJON - vaksine                      15 md v/ helsesøster

INDIVIDUELL KONSULTASJON                                      2 år v/ helsesøster og lege 

INDIVIDUELL KONSULTASJON                                      4 år v/ helsesøster

 

INDIVIDUELL KONSULTASJON - 4 år v/ helsesøster

Vaksinasjon

Grunnvaksinasjonen foregår på helsestasjonen. Den begynner vanligvis når barnet er 3 måneder gammelt og følger programmet i tabellen nedenfor. Oppfriskingsdoser av vaksinene gis i skolealder. 

Vaksinering med BCG til definerte risikogrupper blir gitt henholdsvis ved 6 ukers alder.

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalderen (flere språk)

Om rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Norwegian Childhood Immunisation Programme - information for parents

Vaksinasjon av barn mot tuberkulose - BCG vaksine (brosjyre på flere språk)

Nyttig informasjon/brosjyrer

Publisert: 28.12.2016 13:14
Sist endret: 28.12.2016 13:14