Helsestasjon for barn

Innhold

Helsestasjon for barn

Til alle brukere av helsestasjonene i Sandnes kommune.

Driften av helsestasjonstjenesten fremdeles noe endret som følge av den pågående koronapandemien. Konsultasjonene er noe kortere og innhold er tilpasset nødvendige smittevernhensyn. Noen konsultasjoner tilbys målrettet, dvs utføres på bakgrunn av individuelle behov og vurderinger. Vi støtter oss på råd og anbefalinger fra Helsedirektoratet.

 

Fra og med 02.06.20 er helsestasjonsprogrammet som følger:

 • 1.gangs telefonkontakt. Helsesykepleier tar kontakt etter mottatt fødselsmelding fra SUS og vurderer behov for nyfødtoppfølging.
 • Hjemmebesøk tilstrebes 7-10 dager etter fødsel. I noen tilfeller vil barselsamtale på helsestasjonen erstatte hjemmebesøk.
 •  4 uker målrettet konsultasjon. Dette erstatter barselgruppe.
 • 6 uker hos helsesykepleier og lege
 • 3 mnd hos helsesykepleier, inkludert vaksinasjon
 • 4 mnd målrettet konsultasjon
 • 5 mnd hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksinasjon
 • 6 mnd målrettet konsultasjon
 • 8 mnd hos helsesykepleier
 • 10 mnd målrettet konsultasjon
 • 12 mnd hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksinasjon
 • 15 mnd hos helsesykepleier, inkludert vaksinasjon
 • 2 år hos helsesykepleier. Målrettet konsultasjon hos lege i etterkant.
 • 4 år hos helsesykepleier.
 • BCG vaksinasjon tilbys som vanlig
 • Vi bidrar med råd og veiledning på telefon. Ta kontakt med din helsestasjon ved behov.

 

NB!

Alle som møter på helsestasjonen skal være friske uten luftveissymptomer. Vi ønsker at dere møter presis til oppgitt tidspunkt.

Begge foreldre kan nå følge barnet inn på helsestasjonen. Søsken skal ikke være med.

Åpen helsestasjon og all form for «drop in» utgår. Alle konsultasjoner skal være forhåndsavtalt.

Dette for å forebygge smitte.

Hvilken helsestasjon hører du til?                                                                                       

Brueland Helsestasjon


Telefon: 51335897
Sted: Ganddalsgate 7, 4306 Sandnes

 

Vågen Helsestasjon

Telefon: 51336770
Sted: Holbergsgate 16,4306 Sandnes

 

Ganddal Helsestasjon


Telefon: 51337870
Sted: Olabakken 5, 4322 Sandnes

 

Riska Helsestasjon


Telefon 51337230
Sted: Nøtteskjellveien 9, 4310 Sandnes

 

Forsand helsestasjon

Telefon 51337230
Sted: Øyren 1, 4110 Forsand

 

 

Ved bekymring gjeldende barns sykdom- ta kontakt med fastlege eller legevakt

Ved bekymring gjeldende koronavirus henviser vi til:

Sandnes kommunes hjemmeside

FHI

Råd om korona til foreldre, barn, unge og gravide

 

 

 

 

Publisert: 28.12.2016 13:14
Sist endret: 14.07.2020 12:38