Frisklivssentralen

Innhold

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er et kommunalt helsetilbud til deg som ønsker å endre levevaner.

logo frisklivssentralen

Våre tilbud er spesielt rettet mot deg som står i fare for å få, eller allerede har fått, livsstilsrelatert sykdom.

Tilbudene passer blant annet for deg som

 • ønsker å bli mer aktiv og komme i gang med fysisk aktivitet

 • ønsker å slutte med røyk eller snus

 • ønsker et sunnere og mer balansert kosthold


Her finner du Helsedirektoratets informasjonsfilm om Frisklivssentraler på youtube.com


Her kan du laste ned vår informasjonsbrosjyre


Alle ansatte ved Frisklivssentralen har utdanning innen helse, for eksempel fysioterapi eller ernæring.

Frisklivstrening

Frisklivssentralen har tilbud om turgruppe og utetreninger med fokus på bedre kondisjon og styrke. Målet er at du skal bli trygg på det å være i aktivitet og oppnå økt aktivitet i din hverdag.

Gruppetilbudet passer for deg som

 • ønsker å komme i bedre fysisk form

 • er usikker på hvor du skal begynne og trenger ekstra støtte og veiledning for å komme i gang

 • har begrenset erfaring med trening og fysisk aktivitet


Gruppetreningene er basert på anbefalte treningsmetoder fra Helsedirektoratet og ledes av ansatte på Frisklivssentralen.

Du kan laste ned timeplan for frisklivstreninger (PDF) her

Ta kontakt med Frisklivssentralen på mob 469 30 491 for mer informasjon.

 

Stafett på gruppetrening. Personer gjør styrkeøvelsen planke. En treningsgruppe tar knebøy i sirkel.

Frisklivssentralen i Sandnes har et gruppetilbud til deg som er over 70 år og har behov for å komme i gang med styrke- og balansetrening. For å delta må du kunne gå uten hjelpemidler.

Gruppetreningen vil foregå 2 ganger i uken, i 10 uker.

Målet med treningen:
- opprettholde eller forbedre styrke og balanse
- få kunnskap om hvordan du kan trene på egenhånd og vedlikeholde funksjonsnivået
- trene videre alene eller hos andre aktører

Passer for deg som:
- har begynnende utfordringer med styrke og balanse
- er motivert for å trene og gjøre en innsats for å opprettholde eller bedre din funksjon

Det er begrenset antall plasser og løpende påmelding. Dersom gruppen blir full settes du på venteliste til neste treningsgruppe.

Du kan laste ned informasjon om Styrke og balanse her.


Ta kontakt med Frisklivssentralen på mob 469 30 491 for mer informasjon.

 

Det finnes også andre treningstilbud i Sandnes som kan være aktuelle.

Her kan du finne informasjon om trimgrupper ved senior- og eldresentre i Sandnes.

Du kan lese mer om seniortrimmen i Sandneshallen her.

Treningsutstyr i sal

 

 

Kostholdskurs

På Frisklivssentralen tilbyr vi kurset "Bra mat for bedre helse" basert på Helsedirektoratets kostråd.

Du kan laste ned kursinformasjon for "Bra Mat for bedre helse" her 

Kurset passer for deg som

 • ønsker et sunnere og mer balansert kosthold

 • ønsker å legge om matvanene dine

 • er usikker på hvilke matvarer du bør velge og hvorfor

 • har vansker med å endre kostvaner på egenhånd


På kurset lærer du blant annet om matens næringsinnhold, hvordan du leser varedeklarasjon og hvilke matvarer det er lurt å velge. Du får praktiske råd for hverdagen og mulighet til å utveksle erfaring med andre deltakere.

Kurset består av 4 samlinger. Hver kursøkt varer 2 timer.

Ta kontakt med Frisklivssentralen på mob 469 30 491 for mer informasjon.

Frisklivssentralen har opprettet et kostholdskurs til foreldre som har barn med overvekt eller fedme.

Kurset inneholder tema som matvarekunnskap, inspirasjon, utfordringer, matglede, måltidet, handleturen, mengde og snacks.

Kurset går over 4 ganger og hver kursøkt vare i 2 timer.

Her finner du informasjon om neste kurs.

Ta kontakt med Frisklivssentralen på mob 469 30 491 for mer informasjon.
Dersom du ønsker informasjon og tips om hva du kan gjøre med en gang, anbefaler vi denne nettsiden: www.kostverktoyet.no

 

 
Ved behov for spesifikk kostholdsveiledning knyttet til konkrete problemstillinger og diagnoser anbefaler vi kontakt med en klinisk ernæringsfysiolog.

Nærbilde blåbærGrønnsakssmoothie på trebenkEgg og blåbær

Livsstilskurs

Livsstilskurset er et tilbud til voksne med overvekt som ønsker en sunnere og mer aktiv livsstil.

Deltakere må være mellom 18 og 65 år, ha en kroppsmasseindeks (KMI) på over 30 og ha eller stå i fare for å utvikle livsstilssykdom. 

Kurset passer for deg som

 • opplever at overvekt er en belastning i hverdagen
 • ønsker økt bevissthet rundt egne vaner

 • ønsker å legge om til en sunnere og mer aktiv livsstil


I kurset har vi fokus på dine ressurser i endringsarbeidet. Deltakelse forutsetter egeninnsats for å oppnå ønsket endring.

Undervisningen i kurset inneholder tema som

 • kosthold

 • fysisk aktivitet og treningslære

 • kognitiv terapi

 • stressmestring

 • spiseforstyrrelser


Kurset går over 10 uker, med ukentlig undervisningen på dagtid.

Du kan laste ned kursinformasjon om Livsstilskurs her.

Ta kontakt med Frisklivssentralen på mob 469 30 491 for mer informasjon.


Kursleder forklarer. Brosjyre om nøkkelhullsmerking. Kursdeltakere løser oppgave i gruppe.

Snus- og røykeslutt

Mange synes det er lettere å slutte sammen med andre. Frisklivssentralen tilbyr slutteveiledning individuelt og i gruppe.

Tilbudet passer for deg som

 • ønsker å bli snus- eller røykfri
 • synes det er vanskelig å slutte på egenhånd

Kurset består av 6 samlinger og varer 1,5 timer hver gang. Sluttdato er felles for alle på kurset.

Ta kontakt med Frisklivssentralen på mob 469 30 491 for mer informasjon om røykesluttkurs.

Snuse- og røykesluttkurs høst 2022 og vår 2023


Du finner også mye nyttig informasjon om slutteprosessen på helsenorge.no sine temasider om røykeslutt.

 

Friskliv75

Friskliv75 er Frisklivssentralens tilbud til kommunens innbyggere på 75 år.

Det året du fyller 75 er du velkommen til en fagdag med fokus på frisk aldring, kosthold, fysisk aktivitet og trygghet i hjemmet. Program og nærmere informasjon for 2022 finner du her.

Sprek og blid eldre mann trener med strikk. Sprek og fornøyd eldre dame.

Pris

Tilbudene ved Frisklivssentralen er gratis.

Hvordan går du frem

Du kan selv ta direkte kontakt med oss på telefon: 469 30 491 eller e-post: friskliv@sandnes.kommune.no

Du kan også henvises til oss av din fastlege eller annet helsepersonell.

Her finner du kontaktskjema for Frisklivssentralen (PDF, 27 kB).

Kontaktinformasjon

Telefon

469 30 491

E-post

friskliv@sandnes.kommune.no

Besøksadresse

Elvegaten 25, 4306 Sandnes

Postadresse

Frisklivssentralen i Sandnes, PB 583, 4302 Sandnes

Facebook

Følg Frisklivssentralen på Facebook

Foreningsportalen

I foreningsportalen finner du oversikt over lag og foreninger i Sandnes kommune.

Aktuelle lover

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Klage på helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtaket

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en skriftlig begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. Din saksbehandler kan hjelpe deg med å klage. Dette kalles en rettighetsklage. En rettighetsklage sendes til det kontoret som har fattet vedtaket. Saksbehandler går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Endres ikke vedtaket, sender de automatisk klagen videre til Statsforvalteren i Rogaland (tidl. fylkesmannen) som avgjør saken.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til leder for tjenesten du mottar. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Statsforvalteren i Rogaland som gjør en vurdering av saken. Får du medhold i klagen kan Statsforvalteren starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres.

Klage til overordnet organ

Les mer om klagegangen hos Statsforvalteren i Rogaland her 

Får du ikke medhold fra Statsforvalteren er en siste mulighet å klage til Sivilombudsmannen. På nettsiden "om å klage" på sivilombudsmannen.no finner du mer informasjon om dette.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan enheten du er tilknyttet hjelpe deg. Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Eksterne nettsider med relevant informasjon
Publisert: 02.01.2017 14:09
Sist endret: 23.09.2022 08:26