Eventyruka 2020

Innhold

Eventyruka 2020

Eventyruka er i år fra mandag 21. til lørdag 26. september.
I år blir det eventyrtema over flere dager. Programposter beskrevet nedenfor vil bli gjennomført som planlagt.
Eventyruka er et samarbeidsprosjekt mellom Sandnes kommune ved Kulturavdelingen, Sandnes kulturskole, Sandnes bibliotek, grunnskolen og barnehager i Sandnes.

Årets program for Eventyruka.

Fortellerstunder for 2. trinn
Med støtte fra Den kulturelle skolesekken og Kulturavdelingen i Sandnes kommune tilbyr vi i uke 39 fortellerstunder til 2. trinn på alle grunnskolene i Sandnes. Profesjonelle fortellere gir elevene en flott stund med eventyr og fortellinger fra mange land. 
Mandag 21. - fredag 25. september.

 

Eventyrlig dag for barnehager
Barnehagene i Sandnes er invitert til å lage Eventyrlig dag i sin barnehage. I forkant av Eventyruka vil flere barnehager lage troll til trollutstillingen.
Mandag 21. - fredag 25. september.

 

Eventyrstund på Sandnes bibliotek
På biblioteket blir det eventyrstund på lørdag. Arrangementet vil være gratis, men krever påmelding. Arrangement blir gjort tilgjengelig på Facebook.
Lørdag 26. september.

 

Følg Eventyruka på Facebook

 

Om Eventyruka

Historien bak Eventyruka i Sandnes

Det var en gang...

Eventyruka ble arrangert første gang i 2005, etter initiativ fra enkeltpersoner som hadde en ide rundt eventyr og fortellerkunst og ønsket om å lage et faglig godt innhold i en barne- og familiefestival.

En uke med eventyr og fortellinger mest for barn, men også for voksne. Vi retter søkelyset mot vår store eventyrskatt. Med drama, fortelling, høytlesing, musikk, sang, dans og samvær skal barnehager, skoler og byen for øvrig preges av eventyr og fortelling. Barn og voksne skal få en umiddelbar opplevelse av eventyrenes verden i en ikke-kommersiell ramme.

Det ble gitt midler fra Den kulturelle skolesekken til fortellerstund for alle Sandnes 3. klassinger, som førte til at første del av Eventyruka kunne gjennomføres. Alle 3.klassinger ble kjørt til Sandnes kulturhus hvor det ble fremført en fortellerstund, og det var et formingsopplegg knyttet til eventyr i etterkant av forestillingen. 3. klasse ble valgt ut, siden det er på dette trinnet det jobbes med eventyr. I år har vi valgt å tilby dette opplegget for 2. klassingen da de er mer i målgruppen for dette opplegget.

Barnehagene deltok med sitt eget barnehageopptog, samt at de hadde utstilling i kulturhusets foajé. Både barnehager og skoler fikk tilsendt arbeidsmateriell i forkant til forberedelser.

Kulturskolen hadde så smått begynt arbeidet med å arrangere Eventyrsti, med egne elever som aktører i Sandvedparken. Dette ble knyttet tettere sammen, og kulturskolen ble med i Eventyrukas arbeidsgruppe. Sandnes sentrum kom også inn i arbeidsgruppen etter hvert, og da ble arrangementstidspunkt koblet sammen med Høstmarken.

Eventyrnatt ble arrangert i perioden 2007 - 2009, og skulle være Sandnes sin kulturnatt, som flere andre større byer har gjort med stort hell.

Siden starten har Eventyruka vokst seg stor og voksen. Alle enkeltarrangement har økt publikumsmassen jevnt og trutt, samt at antall arrangement også har økt.

Eventyruka har vist seg å være noe publikum vil ha, og både barnehageopptoget og Eventyrstien setter ny besøkerekord hvert år. I 2018 var det 20000 personer innom Sandvedparken i løpet av fredagskvelden.

Kontakt oss.

Torill Munthe-Kaastoril.munthe-kaas@sandnes.kommune.no
Kunstnerisk ansvarlig / Rektor, Sandnes Kulturskole

Cathrine Stølsvik: cathrine.stolsvik@sandnes.kommune.no
Prosjektleder / arrangementsrådgiver, Kulturavdelingen

  

 

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes,
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Kultur

  • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes
  • epost

 

 

Publisert: 09.02.2017 12:36
Sist endret: 18.09.2020 10:04