map Kart account_circle Min side

Skolefritidsordning - SFO

Alle grunnskolene i Sandnes kommune har egen skolefritidsordning (SFO). Dette er et tilbud før og etter skoletid for elever i 1. til 4. klasse, og til elever med særskilte behov fra 1. til 7. klasse. Søknadsfristen er 1. mars for kommende skoleår. Alle som søker innen fristen får plass. Det er ikke nødvendig å søke om plass for hvert skoleår.

Påmelding og åpningstider

Åpningstid i SFO er kl. 07.30 – 16.30.

  • Søknadsfristen er 1. mars for kommende skoleår.
  • Alle som søker innen fristen får plass.
  • Det er ikke nødvendig å søke om plass for hvert skoleår. For de barna som er innmeldt i SFO vil avtalen mellom foresatte og Sandnes kommune være gyldig frem til barnet går ut av 4. trinn, eller til foresatte leverer skriftlig oppsigelse av plassen.

Siste frist for å endre oppstartdato på SFO er 31.05.

Her finner du påmeldingsskjema 

Endring og oppsigelse av SFO-plass

Slik sier du opp eller endrer SFO-plassen.

Endre antall dager

Dersom du vil øke eller redusere antall dager, søker du om dette i Oppvekstportalen via denne linken: Gå til SFO skjema for å endre type av plass

Oppsigelse fra foresatte

Dersom du vil si opp plassen i SFO, må du gjøre det i Oppvekstportalen via denne linken: Gå til SFO skjema for å si opp SFO -plass.  

Oppsigelsesperioden er 2 måneder, regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Foresatte må betale for plassen i oppsigelsesperioden.

Oppsigelse fra Sandnes kommune

Dersom foresatte ikke betaler for SFO-plassen til tross for purring i henhold til Sandnes kommunes betalingsrutiner, kan kommunen si opp tildelt SFO plass.

Pris for SFO

Gratis kjernetid for 1.-3.trinn 

Fra august 2024 innføres gratis kjernetid også for elever på 3. trinn. Det betyr at det nå er gratis kjernetid for alle elever på 1.-3.trinn. Det er tre alternativ for bruk av kjernetida. Disse avtales med den enkelte SFO: 

  • Alternativ 1: 3 dager i hele åpningstiden morgen og ettermiddag. I skolens hele ferieuker: 2 hele dager. 
  • Alternativ 2: 5 dager: 2,5 timer etter skoletid hver dag. I skolens hele ferieuker: 2 hele dager. 
  • Alternativ 3: 5 dager annenhver uke: forbeholdt barn med delt bosted.  

Pris for plass i SFO skoleåret 2024/2025 

Du betaler for SFO 11 måneder i året. (august- juni). Her er gjeldende priser fra 01.08.2024: 

Fulltidsplass 1.-3.trinn med gratis kjernetid: kr 1698 kr pr måned 

Deltidsplass plass 1.-3.trinn - gratis kjernetid: kr 0 pr måned 

Fulltidsplass 4.trinn: kr 3274 pr måned 

Deltidsplass 4.trinn: kr 2455 pr måned  

Matpenger kommer i tillegg. Kontakt din skole for å få oppgitt prisen. 

Foresatte med deltidsplass kan, etter søknad, kjøpe enkeltdager i SFO når skolen har stengt i forbindelse med skolens fridager, ferier og planleggingsdager, jf. forskrift om skole og feriedager. Dagspris høsten 2024 er kr 300.

Faktura sendes vanligvis ut første uken i påfølgende måned (etterskudd fakturering).  

Søskenmoderasjon 

Har du flere barn i SFO går prisen ned med 25 prosent for barn nr. 2 og ned med 50 prosent for barn nr. 3. Yngste barn i SFO defineres som barn nr. 1. Har barn nr. 1 søsken i barnehage, går prisen ned med 15 prosent ved ett søsken i barnehage og ned med 25 prosent ved flere søsken i barnehage. Søskenmoderasjon gjelder hvis barna bor i samme husstand og har samme regningsmottaker. 

Søknad om redusert foreldrebetaling

Du trenger ikke å søke om redusert foreldrebetaling fordi dette skjer automatisk når skatteoppgjøret er klart, men har du vesentlig nedgang i inntekten din må du likevel søke og legge ved dokumentasjon. Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling

Hvem har rett på reduksjon i foreldrebetalingen?

  • Husholdninger med samlet inntekt under kr 575 483.
  • Ingen familier skal betale mer enn 6 % av den totale årsinntekten sin for en SFO-plass. 

Denne reduksjonen gjelder kun månedsprisen for SFO. Enkeltdager og feriedager inngår ikke i denne ordningen.

Forskrift - redusert foreldrebetaling.

Vedtekter for SFO

Her finner du vedtekter for Skolefritidsordningen i Sandnes kommune. 

Publisert: 28.03.2017

Sist endret: 19.09.2023