logo
arrow_back Prosjektoversikt

Vitenfabrikken gjør et løft

Elever fra 4 trinn lærer om Sandnes sin leirvarehistorie, og går inn i rollen som teglverksarbeidere for en dag. 

Bilde av 4.klassing som bærer et brett med miniatyrtakpanner av leire

En gang for rundt 200 år siden kom det en ung mann roende med båt fra Hardanger. Da han kom til Sandnes begynte han i pottemakerlære og ble siden kalt for Simon Pottemaker. Senere fortsatte noen av barna hans å arbeide med leire. Og noen barnebarn, oldebarn, tippoldebarn,  tipptippoldbarn og tipptipptippoldebarn. I dag er det Ruth Pottemaker som dreier kopper og kar av Sandnesleiren. Hun er Simon sitt tipptipptippoldebarn.

På Vitenfabrikken får elevene møte Ruth som er en «heilt forrektige» pottemaker og høre om hvordan leiren i Sandnes har blitt brukt til krukker, murstein, takpanner og ikke minst Sandnensgauken. Etterpå får elevene prøve seg som teglverksarbeidere i Vitenfabrikken sitt eget lille teglverk.

Tilbudet er finansiert over ordningen Den kulturelle skolesekken, og er et undervisningsopplegg for 4.klassinger i Sandnesskolen. 

Les mer om leirvarehistorien i Sandnes her