logo

Vil du vite mer?

Har kunnskapsgrunnlagene inspirert deg til å søke enda dypere i Sandneshistorien? Da vil vi anbefale noen nettsteder som kan være gode utgangspunkt for videre utforsking

[Error: Mangler informasjon om presentasjon]

Om kulturminneregisteret - kilder

Om kulturminneregisteret

Kilder som ligger åpent på Nasjonalbiblioteket: 

 

Kilder som kan lånes på Sandnes bibliotek

 • Alsvik, Marit K. og Alsvik, Jan. Sviland gamle glimt Bind 1. 2000.
 • Alsvik, Marit K. og Alsvik, Jan. Sviland gamle glimt Bind 2. 2001.
 • Alsvik, Marit K. og Alsvik, Jan. Lura og Soma. Gamle glimt Bind 1. 2005.
 • Alsvik, Marit K. og Alsvik, Jan. Hana-bilder Bind 1. 2000.
 • Alsvik, Marit K. og Alsvik, Jan. Hana-bilder Bind 2. 2001.
 • Gaudland, Tom og Jacobsen, F. Robert. «Sandnes industri og handel». Bind II. 2003
 • Gaudland, Tom og Jacobsen, F. Robert. «Sandnes industri og handel». 2001.
 • Høle kultursogelag. Ei bok frå Høle. Fakta og gode minne. Sandnes 2015.
 • Julebygda I. Einar Brunes, Einar med flere. Artikkelsamling. 2003.
 • Julebygda II. Egil Johan Ree Einar med flere. Gårdsgjennomgang. Artikkelsamling. 2006
 • Jøssang, L. G., Langhelle, S. I., Tysdal. «Sandneshistorien. Fra Husklynge ….»
 • Jøssang, L. G., Langhelle, S. I., Tysdal. O. «Sandneshistorien. … til stor by». 2010
 • Lapin, Ernst. og Vagle, Sverre «Havneutfylling i Sandnes – et krafttak og en ingeniørbragd».

 

Sandnes historie- og ættesogelag. Årbok nr. 20, 2017. s. 179

 • Lapin, Ernst. «SANDNES – idé, innsats og industri». Sandnes Historie og Ættesogelag, 2012.
 • Linons Clubb Sandnes, Ganddal foto fra Ganddal, flere bøker.
 • Sørby, Hild og Paavola, Mette. «Sandnes arkitektur» 2011.