logo
arrow_back Prosjektoversikt

Vitenfabrikken gjør et løft

Elever fra 8.trinn lærer om form, design og funksjon til en kopp, og får prøve å dreie og dekorere egen kopp med inspirasjon fra gamle Sandnes-mønstre

Bilde av tre ungdommer som sitter ved dreieskiver, og som veiledes av keramiker

Hva er en god kopp? Hva er viktigst, design eller at den er god i holde i? Kan koppen være feminin eller maskulin? Skal den være tynn og skjør, eller skal den være robust.

Fra de første pottemakernes tid i Sandnes frem til dagens masseproduksjon på Figgjo, er det blitt benyttet et utvalg teknikker og ulike former for leire, fajanse og porselen. Vi tar elevene med på en reise i leirvarens historie i Sandnes, hvor vi bruker KOPPEN som veiviser. Vi bruker kopper fra museets rikholdige samling til å samtale om design og funksjon. Elvene møter pottemakeren (Ruth Simonsen) i arbeid. Og de får selv prøve å dreie.

Tilbudet er finansiert gjennom ordningen Den kulturelle kultursekken, og er et undervisningsopplegg for 8.trinn i Sandnesskolen.