Informasjon til ukrainske borgere

Innhold

Informasjon til ukrainske borgere

Denne siden inneholder viktig informasjon til ukrainske borgere som søker beskyttelse i Sandnes kommune.

Ця сторінка містить важливу інформацію для громадян України, які шукають захисту в муніципалітеті Санднес.

Інформація українською мовою

Веб-сайт муніципалітету Санднес можна перекласти. Натисніть «Language» у верхньому лівому куті та виберіть мову.

Информация на русском языке
Вот важная информация от муниципалитета Санднес. Вы можете перевести страницу, нажав «Language» в левом верхнем углу, а затем выберите русский язык.

 

Jeg har nettopp kommet til Norge/Sandnes og er ikke registrert

Ukrainske borgere som søker om beskyttelse i Norge får midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år

Hovedregelen er at flyktninger skal komme til Norge via Råde, men det er også mulig å registrere ankomst hos politiet på Bryne.

Den norske staten ved UDI tilbyr midlertidig innkvartering på Thon Hotel Sandnes til du er ferdig registrert.

Hos politiet gjennomfører du en registreringssamtale. Registreringssamtalen danner grunnlaget for asylsøknaden din, og for at du får opphold med midlertidig kollektiv beskyttelse og D-nummer (et norsk personnummer).

Mens du venter på registrering kan du enten:

 • bo privat hos noen du kjenner.
  Disse reglene gjelder hvis du bor privat: Du har rett på nødvendig helsehjelp som ikke kan vente. Kontakt legevakt på telefon 116 117. Du kan i noen tilfeller ha rett på nødhjelp fra NAV i en kort periode.
 • eller bo midlertidig på Thon Hotel Sandnes. Hvis du ønsker plass på hotellet ber du politiet om dette.


I særskilte tilfeller der du står uten penger til å dekke helt nødvendige utgifter, kan du søke NAV om akutt nødhjelp. Ring telefon 406 08 167 på hverdager mellom 11.30 og 14.30. Telefonen blir betjent på norsk og engelsk.

Barn har krav og plikt til skolegang. Mer om dette lenger nede på denne siden. 

 

Jeg er registrert hos politiet og venter på videre prosess

Dersom du er flyktning fra Ukraina og har gjennomført hovedregistrering hos politiet kan du:

 • Få opphold i statlig mottak (akuttmottak) et sted i Norge. Politiet sørger for plass og transport. Les mer om opphold i asylmottak her.
 • Alternativt kan du søke kommunen om midlertidig alternativ mottaksplass (MAMOT) (se mer informasjon litt lenger nede på denne siden).
 • Dersom du har fått vedtak om midlertidig kollektiv beskyttelse, har fått D-nummer og ønsker å bo i Sandnes kommune kan du henvende deg til Flyktningenheten for å få mer informasjon om mulighetene for å bli bosatt i Sandnes.
 • Dersom du selv har funnet en bolig i Sandnes kommune kan du søke kommunen om selvbosetting. Mer informasjon lenger nede på denne siden.

Når du er bosatt i en kommune vil du få norskopplæring/introduksjonsprogram. Du vil få introduksjonsstønad til livsopphold og husleie i en periode før du eventuelt får jobb. Du har rett på helsehjelp på lik linje med andre innbyggere i Norge. Barna har rett på barnehage og skole.

Når du har fått D-nummer kan du opprette bankkonto og kjøpe mobilabonnement i Norge.

Dersom du klarer deg selv økonomisk over tid (for eksempel ved at du har en jobb) og har et sted å bo, kan du bosette deg på eget initiativ. Det kan du gjøre uten avtale med kommunen og IMDI.

 

Jeg bor hjemme hos noen i Sandnes

Dersom du er flyktning fra Ukraina og bor hjemme hos noen i stedet for å bo i statlig asylmottak, kan du søke om å få midlertidig alternativ mottaksplass (MAMOT). Sandnes kommune har regler for denne ordningen.

Midlertidig alternativ mottaksplass kan gjelde for deg dersom du:

 • Har funnet et sted å bo i Sandnes kommune (enten hos familie, venner eller andre privatpersoner).
 • Har funnet et sted å bo som drives av frivillige organisasjoner eller kommunen, og som ikke er en del av mottakssystemet.
 • Har fått vedtak på midlertidig kollektiv beskyttelse (D-nummer).
 • Er over 18 år.


For å søke om midlertidig alternativ mottaksplass kan du enten:

 • søke elektronisk til UDI. 
 • eller kontakte Flyktningenheten i Sandnes kommune på e-post flyktningenheten@sandnes.kommune.no
 • eller møte opp hos Flyktningenheten i Jernbaneveien 24


Deretter vil Sandnes kommune vurdere søknaden din.

Mer informasjon om midlertidig alternativ mottaksplass (MAMOT)
Dersom du har fått avtale om alternativ mottaksplass (AMOT) har du rett til informasjon, råd og veiledning fra kommunen. Du får økonomisk utbetaling til livsopphold, og har samme rett til helsehjelp og omsorgstjenester som andre. Kommunen tilbyr gratis barnehageplass til barn.

Du som bor på alternativ mottaksplass får ingen direkte utbetaling fra UDI, og det gjør heller ikke de du bor hos. Du har ikke rett til tjenester etter sosialtjenesteloven.

 

Jeg har funnet bolig selv 

Dersom du er flyktning fra Ukraina og har funnet bolig i Sandnes selv, kan du søke om å få en avtale med kommunen. Dette kalles avtalt selvbosetting. Sandnes kommune har regler for dette.

Avtalt selvbosetting kan gjelde for deg dersom du:

 • Har fått vedtak på midlertidig kollektiv beskyttelse (D-nummer).
 • Ikke har mottatt brev fra IMDI om at du skal bo i en annen kommune.
 • Har funnet en bolig med god standard som ligger i Sandnes kommune og som du har husleiekontrakt for. Husleiekontrakten må vare i minst 1 år, og må ha oppsigelsestid på 3 måneder.
 • Dersom du benytter deg av dette tilbudet og senere ønsker å flytte, finner du ny bolig selv uten hjelp fra kommunen.


Dersom du oppfyller disse reglene og ønsker avtalt selvbosetting kan du enten:

 • ta kontakt med Flyktningenheten i Sandnes kommune på e-post flyktningenheten@sandnes.kommune.no
 • eller møte opp hos Flyktningenheten i Jernbaneveien 24.


Kommunen vil vurdere søknaden din, og IMDI vil gi endelig godkjenning.


Hvilke rettigheter har ukrainske borgere som søker beskyttelse?

Helsedirektoratet har laget en informasjonsside på ukrainsk om helserettigheter for flyktninger og asylsøkere.

Flyktninger har ulike rettigheter på ulike tidspunkt:

 • Før registrering har flyktninger kun rett på nødvendig helsehjelp som ikke kan vente, og på akutt nødvendig tannbehandling.
 • Flyktninger som bor på asylmottak har rett til skole, barnehage og utvidet helsehjelp (blant annet vaksiner).
 • Flyktninger som bosettes for varig opphold i kommunen, har rett til tjenester på lik linje med andre innbyggere.
 • Flyktninger som bor i private hjem, har rett til nødvendig helsehjelp, råd og veiledning.  

Gratis helsehjelp for barn under 16 år

Alle barn under 18 år har full rett til helsehjelp.

Barn under 16 år trenger ikke å betale for lege, psykolog, fysioterapeut, sykehus eller røntgen.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er gratis. Alle barn har rett til undersøkelse og vaksinasjon i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

For barn er all tannbehandling, utenom tannregulering, gratis til og med det året de fyller 18 år. Den offentlige tannhelsetjenesten kan si hvilke tannleger som behandler barn gratis.


Tuberkuloseundersøkelse

Når du kommer til Norge må du undersøkes for tuberkulose. Dette gjelder alle som kommer fra land med mye tuberkulose.Undersøkelsen skal gjøres innen to uker etter ankomst. Voksne og barn over 10 år undersøkes med røntgen av lungene. Barn som ikke har fylt 10 år undersøkes med blodprøve hvis de har vært utsatt for tuberkulosesmitte siste 2 år. Barn under 6 måneder undersøkes av helsepersonell. All behandling mot tuberkulose er gratis. Les mer på nettsidene til Folkehelseinstituttet.


Vaksiner for barn og unge

Alle barn og unge har rett til å få gratis vaksiner mot flere sykdommer.

De aller minste barna år bør få tilbud om vaksinering så raskt som mulig. Eldre barn og unge skal få tilbud om vaksinering i løpet av de første månedene etter ankomst.

Har du spørsmål om vaksiner til barnet ditt, kan du snakke med helsetjenesten om dette. Du velger selv om ditt barn skal vaksineres.

Vaksiner for voksne

All vaksinering er frivillig i Norge.

Alle personer over 15 år skal få tilbud om gratis koronavaksine (vaksine mot covid19) etter ankomst til Norge.


 

Hva må jeg gjøre for å få skoleplass til barnet mitt?

Ta kontakt med den nærmeste skolen til stedet der du oppholder deg i kommunen, så hjelper de deg videre.

Sandnes kommune har innføringsklasser på Lura barneskole, Aspervika barneskole og Høyland ungdomsskole.

 

Jeg har tatt med kjæledyret mitt fra Ukraina. Hva må jeg gjøre?

Mattilsynet må registrere og kontrollere alle dyrene som kommer til Norge. Dette for å redusere risikoen for spredning av dødelige sykdommer (som rabies) til mennesker og dyr.

Dersom dyrene ikke allerede er kontrollert ved passering over grensen til Norge, er det viktig å ta kontakt med Mattilsynet umiddelbart. Ring telefon 22 40 00 00. Les mer.

 

Dette er kommunen sin rolle

Norske myndigheter (IMDi) har bedt Sandnes kommune om å bosette 360 ukrainske borgere. Sandnes kommune jobber nå for å gjøre alt klart til å imot alle på en god måte.  

Hvem gjør hva?

 • Politiet: Registrerer søknader om asyl.
 • UDI: Gir beskyttelse og sørger for innkvartering i ulike mottakssentre.
 • IMDi: Koordinerer bosetting- og integreringsarbeid.
 • Sandnes kommune: Gir tjenester til flyktninger som bor i mottak eller i akuttinnkvartering, og bosetter og integrerer flyktninger etter avtale med IMDi. 


Nyttige lenker

Publisert: 24.03.2022 09:48
Sist endret: 06.05.2022 13:12